torsdag 3 september 2009

Fler mobiler och datorer i skolan

Varför denna rädsla för mobiler? Självklart skall man inte sitta i klassrummen och ringa. Det är en ordnings-och hänsynsfråga. Ibland är det lustigt hur detta har kunnat bli en rikspolitisk fråga då det egentligen är en fråga som skall hanteras på den enskilda skolan. Men som jag har sagt när vi arbetade med Centerpartiets skolpolitik så behöver vi snarare fler mobiler och datorer i skolan. Inte för att prata i dem utan för att använda dem som pedagogiska hjälpmedel. På Brännkyrka gymnasium, som beskrevs i TV4 i kvällens nyheter, har man förstått vad det handlar om.

Vi har känt oss ensamma

Läser i Svd att fp nu vill ändra i turordningsreglerna. Det är välkommet. Jag hade nästan givit upp hoppet med tanke på tidigare inlägg från våra Allianskollegor. För oss gröna liberaler i Centerpartiet handlar det om att framförallt skapa en flexiblare arbetsmarknad för att fixa jobb åt ungdomar. Vår modell har flera delar - bland annat
1. Ändrade turordningsregler och konfliktregler . Idag stänger LAS ute unga och kvinnor, som oftast har kort anställningstid
2. inför ett kompetenskonto/nystartskonto så att man har möjlighet att sätta av medel för att utbilda sig eller starta företag
3. höj a-kassan för kortidsarbetslösa och sänk för långtid i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden
Det kändes ensamt en lång tid, men än finns det hopp.