söndag 7 februari 2010

C drar till stan men överger aldrig landet

I gårdagens GT skriver Jimmy Fredriksson i en på många sätt god analys av Centerpartiets situation, men missar en poäng. Han talar om att partiet skulle satsa på storstäderna, vilket är riktigt. Däremot haltar hans ledare när han ser det som en förutsättning att man måste överge landsbygden.
Det ena förutsätter inte det andra, vilket ofta blir en dels slutsats när man talar om just Centerpartiet.Däremot inte om andra partier. För oss är det viktigt att kunna se att vi lever i ett land, som skall hållas ihop inte splittras. Det är viktigt för hela vårt land att det är tillväxt i tex. Stockholm och Göteborgsregionerna. Men det är också nödvändigt att se att mycket av råvaruproduktionen och förädlingen sker utanför. Vad vore Volvo utan Dalsland och Skaraborg för att ta ett exempel.
Jag tror att de flesta storstadsbor vill komma ut till en levande landsbygd där det lyser i fönstren med öppna affärer och bensinstationer då man besöker fritidshuset, jagar eller åker skidor. En stor grupp storstadsbor har sina rötter utanför den stora staden. Varför då se denna motsättning.
Med centerpartistiska ministrar har man gjort de satsningar som Vänsterpartierna inte gjorde när de hade kunnat på vägar och järnvägar kring städerna , men också på landsbygden. Maud Olofssons initiativ för förnyelsebar energi och småföretagssatsni ngar gynnar också landsbygden.
Som vi brukar säga Stad och Land hand i hand. Centerpartiet driver en politik för gröna städer och en levande landsbygd.

torsdag 4 februari 2010

Hektisk och tuff dag

Börjar dagen med att ta 0544-båten till fastlandet för att ta mig vidare till Sveriges Radio i
Göteborg. Sveriges vackrast belägna radiohus(tror jag). Skall kommentera ett inslag om Centerpartiets så kallade kris http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2188566&BroadcastDate=&IsBlock=. ( del 4 av sändningen).
Det är människor som utgör vår kärna, som säger att man inte känner igen sig i all förnyelse. Jag tror att detta är människor som vill partiet väl. Jag tror också att för många är vi inte vana att regera. Vi har bara 8% , men har ändå lyckats visa på att Centerpartiet gör skillnad. Hoppas att jag lyckades förmedla en del av den stolthet, som många av oss också känner över de resultat vi kan visa. Visst är det lättare att vara i opposition än att regera, men det var väl för att förändra man gick med i politiken inte för att stå på läktaren och skrika. Mycket återstår dock. För att knycka ett citat: Vi är stolta men inte nöjda
Fortsätter till styrelsen för Johanneberg Science Park - ett framtidsprojekt melan Chalmers och Göteborgs stad.
På eftermiddagen träffar jag våra kommun-ochregionstyrelseordförander. Känns som ett bra möte kring vår strategi, våra valfrågor och lite av varje.Mycket klokt är sagt och mycket klokt kommer att göras. Det finns kraft och vilja .

tisdag 2 februari 2010

Jordbrukspolitik och EU

Grattis och lycka till som minister Birgitta Olsson!
Hoppas du kan driva Alliansens och Sveriges linje inom ramen för din viktiga uppgift. Däremot tror jag att vi är många somär överens om att EU:s jordbrukspolitik behöver reformeras. Här har Sverige gått i täten. Däremot är det en fara i att inte se de möjligheter, som finns i svenskt jordbruk. Matlandet Sverige bygger på att vi har en potential i vårt jordbruk . De gröna näringarna kan garantera miljövänligt producerade livsmedel, öppna landskap, en levande landsbygd, en grön energiproduktion,turism och jobb i en framtidsbransch. Svensk mattradition har utvecklats av svenska kockar i världsklass. Låt oss se jordbruket som en resurs och framtidsbransch.

måndag 1 februari 2010

Valorganisation, Maud och debatt

Idag har jag presenterat vår valorganisation för vår personal i Näringsdepartementet. I den nya valorganisationen ingår också vår nytillträdde kampanjchef- Mickael Arthursson. Det känns bra att vi nu ligger långt framme med strategi, valbudget , valorganisation och kommunikationsstrategi. Instrumentet finns och nu känns det som det är bara att köra. Och det kommer att krävas.
Träffade Maud idag. Hon lyckades i gårdagens debatt föra in en personlig ton i sjukförsäkringsdebatten. Det behövs fler som gör detta.