lördag 28 mars 2009

Upp ur sofforna!

I DN kan vi läsa om att centerpartiet nu har flest soffliggare. Detta är en god signal för oss att mobilisera inför EP valet och valen 2010. Istället för att se det som ett problem vill jag se det som en möjlighet. Upp ur sofforna alla centerpartister! Vi vet sedan tidigare att det finns en stor grupp som i olika så kallade snurror märker att deras åsikter stämmer med våra.

På andra sidan kölen

Norska centerpartiet sitter i regering med Arbeiderpatiet och Socialistisk venster något som skiljer våra partier åt. På samma sätt är det med det massiva EUmotståndet som finns hos våra norska vänner. Däremot finns fortfarande många likheter . Norrmännen liksom vi driver frågor kring det gröna samhället. Man driver frågor om utbyggd vindkraft, utbyggda elnät över hela landet, en levande landsbygd, omställning till ett klimatvänligare livssätt , gröna transporter och har den tron på småföretagarnas betydelse för tillväxten.
Allt detta förenar och göra att vi som partier trots olika val av samarbetspartners har en viktig uppgift i våra länder.

fredag 27 mars 2009

Underlätta för företagare i svåra tider

Man kan undrlätta för inte minst småföretagarna genom att ge dem kortare tid för att få betalt för de varor och tjänster, som de levererar till en kommun.Detta har jag med stöd av mina Allanskollegor i Göteborg föreslagit. Igår lämnade vi in vår motion.
Vi vill underlätta på vårt sätt för att företagarna skall klara sin likviditet i tuffa tider. Kommunens eget bolag är duktig på att själv kräva in pengar av felparkerare. Dessa "syndare" har åtta dagar på sig att betala samtidigt som en företagare kan få vänta 30 dagar på att få betalt. Bara en uppsnabbning med 10 dagar skulle kunna bli vekningsfullt. Detta har också framkommit i möten, som jag har haft med Företagarna i Göteborg.

Lite stolt

Får man vara lite stolt? Ja jag känner mig lite stolt idag när jag läser att kommunstyrelsen i Göteborg nu föreslås gå vidare och genomföra det som blev beslutet med anledning av min motion om Slottsskogen. Jag motionerade om att Göteborg skulle utreda hur man skulle kunna få Slottsskogen,Änggårdsbergen och Botaniska trädgården att bli nationalstadspark. Beslutet blev att man skulle skärpa skyddet av Slottsskogen. Nu föreslås att vår älskade park blir natrreservat. Ett stort steg i rätt riktning. Ibland måste jag erkänna att även majoriteten i Göteborgsfullmäktige kan lyssna och ta till sig goda förslag.

torsdag 26 mars 2009

Trängsel/framkomlighetsavgifter i Göteborg

Ikväll debatterar vi i Göteborgsfullmäktige om sk. trängselavgifter eller vad man vill kalla det. Kristdemokraten Martin Hellström har med en motion öppnat för en utredning om detta. S-v-mp är med på det men inte förutsättningslöst. I mitt inlägg angrep jag deras låsning för en sådan utredning. Man låser redan vart eventuella inkomster skall hamna och man säger nej till att ta upp frågan med grannkommunerna på det sätt som Martin ville.. Det är till cykelvägar och kollektivtrafik pengarna skall gå, tycker vänsterkartellen. Jag menar att det kan vara ett mål. Men om vi tror på att vi i framtiden helt skall ha fossilfria fordon, så vore detväl konstigt om vi fordonsindustrins hjärta inte tror på dessa fordon och att dessa fordon behöver gator och vägar att köra på.Med andra kan det finnas flera goda ändamål. Dessutom tryckte jag på att man i en utredning måste ta hänsyn till vad klimatskattehöjningarna, ändrade drivmedelsförmåner mm får för effekter på trafimängden. Vi vet då inte behovet av trängselavgifter. Finns det kvar?
Dessutom måste fördelningseffekterna belysas- vad får det för konsekvenser för de som är beroende av bilen för att få livspusslet gå ihop?
Jag är öppen för trängsel- eller framkomlighetsavgifter i Göteborg, men låt utredningen göras först.Det vore hederligast.

måndag 23 mars 2009

Gotland

Jag var på distriktsstämma på Gotland i lördags, vilket har skrivits om i Gotlands Tidningar. Gotlandsdistriktet är ett fint distrikt med många trogna och aktiva medlemmar. Partiet leder kommunen, men saknar en riksdagsplats. Lars Thomsson som gör ett fint arbete i partistyrelsen kandiderade förra gången, men slogs ut av en socialdemokrat och en moderat. Jag fick en stark känsla när jag var på Gotland i helgen att man hade behövt en centerpartist i Riksdagen.
Nu blev det en hel del diskussion om dieselskatten. Jag förstår att jordbrukets villkor rent allmänt är viktiga frågor inte minst på Gotland. Däremot hävdar jag att en höjning av dieselskatten också är en trovärdighetsfråga. Skall de gröna näringarna producera och marknadsföra bioenergi , så måste man väl visa att man tror på den energikällan. Då säger någon men alternativen finns inte. Nej, och jag tror inte de kommer fram förrän man får anledning att ta fram dem. Det är också en anledning till att höjningen inte kommer förrän först 2011 för att vara färdig 2015. Centerpartiet hävdar i och utanför Regeringen att jordbruket liksom annan småföretagsamhet skall stimuleras med ytterligare sänkta egenavgifter. Det är bättre att satsa på landsbygdens utveckling på det sättet än på att göra det i strid med våra miljömål. Centerpartiet vill fortsätta se livsmedelssektorn som en framtidsbransch. Jag hoppas att vi inte skall vara ensamma om detta. Samtidigt driver vi på i klimatarbetet med hög trovärdighet.

söndag 22 mars 2009

Nya steg för en bättre skola

I Svd kan man läsa om Välfärdsgruppens i Centerpartiet förslag om mer undervisningstid i skolan. När vi har diskuterat det i vår grupp har vi utgått från att svenska elever har för lite lärarledd undervisning. Om vi vill ge svenska ungdomar en chans att klara sig med godkända resultat och stå sig på internationell arbetsmarknad måste vi se vad vi kan göra på olika sätt. När vi pratar om detta blir det lätt en fråga om att korta ned sommarlovet. Egentligen handlar det om att i första hand nyttja den tid som finns bättre och visst sommarlovet kan bli någotkortare, men marginellt . Det kan bli fråga om kanske en vecka .
Det här är bara ett av flera exempel på att Centerpartiet syns och kommer att ännu mer synas i skoldebatten.

tisdag 17 mars 2009

Flexibilitet för fler jobb

I fredags ordnade vår grupp för fler företag och jobb med Torbjörn Egerhag i spetsen ett seminarium om en ny modell för arbetsmarknaden, vilket åsyftas i SvD.. Den innebar ett antal förslag om att höja a-kassan för kortare arbetslöshet och sänka den för långtids, ett framtidskonto för att man skall kunna kompetensutvecklas och lättnader i arbetsrätten. Det senare handlade om undantag för två anställda från turordningen för alla företag, förlängd provanställningsperiod och en variant av vårt förslag på ungdomsavtalet.
Det råder inte tankeförbud kring arbetsrätten även om förhandlingarna om ett nytt huvudavtal har brutit ihop.
En ökad flexibilitet i syfte att förenkla för fler att komma in i arbetsgemenskapen måste kunna diskuteras på ett konstruktivt sätt. Helst mellan arbetsmarknadens parter ,men också i andra sammanhang till exempel Riksdagen. En ny modell kan bli en vinn- vinna situation för alla parter.

måndag 16 mars 2009

Brottsligheten och tillväxten

Den råa brottsligheten med tjejgäng som rånar, killar som skall spela macho, organiserad brottslighet med åtföljande gängkrig hotar i första hand tillvaron för brottsoffren och alla de som känner tryggheten hotad. Det finns dock ytterligare en aspekt, som jag har tagit upp i bland annat kommunfullmäktige. Den hotar kommunens tillväxt.
Orter som förknippas med kriminalitet tappar i attraktivitet dels för de som vill flytta dit för att bo dels för de som vill etablera företag i området. Med andra ord kriminaliteten hotar Göteborg på olika sätt.
En del säger att man skall inte överdriva enskilda händelser. Det är sant- förmodligen är situationen värre i Köpenhamn . Där pågår också en politisk debatt där man jämför med det lugna Sverige. Samtidigt tror jag att det kanhända att denna typ av kriminalitet, som går i vågor ,också kan eskalera här.
Jag har ingen universallösning men tror att det är viktigt att:

 • Sätta in resuser tidigt. Därför är insatser i familjer med problem viktiga, satsningar på elevhälsovården med både skolsköterskor och skolkuratorer,psykologer måste förbättras- inte minst i Göteborg.
 • Snabba insatser med tydliga påföljder. Synliga poliser och nolltolerans mot brott.
 • Satsningar på polis,åklagar- och domstolsväsende. Jag hoppas att det som Regeringen nu gör får effekt.
 • Reformera skolan så att man får en chans att finna sig tillrätta och hamna på den utbildning som passar ens intrsse och begåvning. Detta kommer nu genom en ny gymnasieskola.
 • Att de som inte har klarat skolans krav får- med folkhögskolor och vuxenutbildning- en andra chans. Den möjligheten är jätteviktig.
 • Bryt utanförskapet och få fler av de som stått utanför arbetsgemenskapen att få komma in.
 • Belöna civilkuraget redan i skolan. Jag föreslog en civilkuragesatsning i samband med kommunens budget. Det skall löna sig att vara modig
 • Symbolmarkeringar som hur vi håller rent i staden. Snabbt bort med klotter och skräp sänder signaler om hur vi vill att det skall se ut.Smittar av sig på annat.
 • Använd lagen som stöd för att komma åt mobbarna i skolan
 • Mer vuxennärvaro - fenomenet med nattvandrare som gör en fin och värdefull insats är snarare ett symptom på hur illa det är ställt. Vi måste organisera oss för att integrera generationerna på sta´n - visst är det märkligt?

(Notera att jag gör inte anspråk på fullständighet i min lista och den har ingen prioriteringsordning.)

Jag vet - man skall inte överdriva -men göteborgarna och andra skall våga gå ut på gatan. Det är de hederliga människornas stad och inte en stad för smågangsters och organiserade ligor.

söndag 15 mars 2009

SIFO

Jag brukar inte skriva om opinionssiffror-i Skånska Dagbladet, SvD,GP- på bloggen. Oftast hopplöst då de dels är så frekventa dels för att det hoppar upp och ned och det är bara ett resultat som räknas- VALET. Bäst idag var ändå att avståndet mellan Alliansen och Vänsterkartellen minskar och att Centerpartiet gör en uppgång om än bara på 0,4%. Farligt att dra för långtgående slutsatser. Däremot tror jag att vi nu ser:
 • Förtroendet i den värsta av globala ekonomiska kriser stärks för den sittande regeringen.Varning för att tro att detta bara håller i sig per automatik. Förtroende skall ständigt vinnas.
 • Min gamla teori om att först måste förtroendet för statsministerns parti stärkas för att övriga skall kunna lyfta tror jag fortfarande på. Ju närmare valet desto mer jämnar det ut sig inom Regeringen
 • Centerpartiet har att med sina ministerposter både hantera den strukturkris svensk industri befinner sig i och klimatkrisen. Rätt hanterat ger det utdelning, men det är inga lättköpta poäng. Dessutom kan ett MVG i dessa grenar hur konstigt det än låter ändå landa hos det största partiet. Men dagens positiva siffra för C kan vara ett tecken på att väljarna tycker att centerministrarna gör ett gott jobb. Än en gång dra inte för långtgående slutsatser.
 • Det är långt till valet. Be cool! Tro på strategin som partiet har och handla efter den . Visst planer är planer och är bra att ha för att kunna improvisera efter.

Jag känner ett ödmjukt lugn.

lördag 14 mars 2009

EMU

Personligen har jag röstat ja till att Sverige skulle införa euron som valuta. Däremot har jag stor respekt för folkviljan, som sade sitt 2003. Vad som över tiden varit bäst för Sverige är svårt att tvärsäkert säga. Tittar man bara på kronkursen är det lätt att stirra sig blind på dess låga värde. Visst var det skojigare att åka till Spanien eller USA och kunna vrålshoppa på grund av en starkare kronkurs?Men den här frågan kräver en djupare analys än så.Hur den nu låga kursen har påverkat exporten positivt kan också diskuteras även om det rimligen bör ha haft viss effekt. Hade det exportberoende Sverige legat ännu sämre till? För ett par år sedan kunde vi se att vårt läge var starkare än euroländernas. Viktigast för oss är att fortsätta att hävda sunda statsfinanser så att vi kan ha handlingsfrihet att den dagen vi vill kunna gå in i valutasamarbetet.
Med andra ord denna fråga kräver intellektuell hederlighet där man seriöst väger för - och nackdelar. Denna öppning gav redanCenterpartiets förtroenderåd i höstas när man tog valplattformen för EP-valet. Den öppningen ger ocksåMaud Olofsson i SvD idag. Hon har en pragmatisk inställning med djup respekt för demokratiska spelregler.
Låt oss följa utvecklingen och analysera den för att sedan kunna avgöra om det är aktuellt med en ny folkomröstning. Men hantera demokratin och folkomröstningar med varsamhet. Den är frågan har inte plats för ytlig tvärsäkerhet.

onsdag 11 mars 2009

Ta konsekvenserna

Det går inte bara att snacka om klimathotet. Vi måste också ta konsekvenserna av detta. Det innebär att vi måste använda olika sätt att driva en klimatvänligare utveckling. Hit hör klimatskatterna. Regeringen föreslår klimatskatter som ett medel liksom stimulanser som elcertifikat. Helt förutsägbart kommer från oppositionen - för lite ( har vi hört den förut?) , Från LRF ges kritik för det som skall betalas på dieselskatten och skogsindustrierna säger sitt. Jag förstår de jordbrukare som känner sig pressade av en tuff ekonomisk situation. Däremot tror jag att när man ser helheten kan man också se möjligheterna för de gröna näringarna i omställningen till en klimatvänligare värld. Hela klimat-och energiproppen är en stor framgång för de gröna näringarna.
En sak är klar Regeringen ger en tidsperiod att ställa om sig och bli mer klimatsmart. Chansen finns att ställa om och den som ställer om ser att det lönar sig. Samtidigt måste vi kunna skatteväxla och stimulera företag inklusive jordbruksföretag genom att tex. sänka egenavgifterna.

Det gör ont

Det fanns en tid när man visste vad de överlevande offren från nazityrannin hade gått igenom. Idag läser jag i SvD om överlevande som fått skadestånd från tyska staten avdraget från sin pension i Sverige. Jag kände en man som fick ett sådant skadestånd för de lidanden, som han hade fått utstå .För honom och många med honom var detta en skärva av kompensation för det lidande man hade fått utstå.Det är inte bara pengarna i sig utan snarare markeringen av att tyska staten erkänner de brott som har begåtts. Man skall akta sig för att utifrån en artikel kommentera myndighetsutövning- jag vet det . Men det kan inte vara meningen att man skall tillämpa reglerna på detta rigida sätt. Låt oss se vad som kan göras!

söndag 8 mars 2009

Lärarlöner

I veckan träffade jag Eva-Lis Sirén ordförande för Lärarförbundet. Det var ett bra möte där vi diskuterade bland annat mitt/ vårt utspel om mer av individuell lönesättning bland lärarna. Vår grupp, som har jobbat med välfärdspolitiken har bland annat visat på lärarnas betydelse för elevernas trivsel och resultat i skolan. Bättre betalt till duktiga lärare och låt de sämre vänta och få en chans att förbättra sig. Vi ger skolan förtroendet att ge våra ungdomar e en kunskapsgrund för att gå ut i livet. Då är lärarna det viktigaste medlet för detta. Detta kräver också kvalificerad utvärdering och skolledare som ägnar huvuddelen av sin tid till att vara pedagogiska vägledare .
Sedan pratade vi om Centerpartiets mål om mer ramar och kramar i skolan. Samtidigt som skolan måste åstadkomma bättre kunskapsresultat så måste också den varma sidan hänga. Då kan det vara bättre elevhälsovård, mer elevinflytande , satsningar på elever med särskilda behov av stöd, nolltolerans av mobbning osv.

lördag 7 mars 2009

Hushållsnära tjänster

Centerpartiet gillar avdrag för hushållsnära tjänster. Maud Olofsson och partiet har varit pådrivande för det system, som nu finns och som blev verklighet tack vare att vi fick en ny Regering (för egen del tog jag upp ett liknande förslag på kommunal basis när jag var kommunalråd i Skövde 1993, något som fick sossarna och exkommunisterna "att gå i spinn"). Idag har fp (läs i Svd,Svt) lanserat ett förslag om utökat avdrag för barnfamiljerna. Låt oss positivt titta på detta. Allt som får livspusslet att gå ihop och gynnar tjänstesektorn är välkommet. Nu är avdraget utökat med det som kallades ROT, men vad jag förstår menar man det som är särskilt kopplat till det hushållsnära. Den enda komplikationen kan vara att man komplicerar genom att ha särregler, men det kan nog lösas.