onsdag 28 januari 2009

Mer makt åt folket!

Idag har Regeringen nått fram i regionfrågan. På DN och på SR kan man läsa om detta.Detta känns mycket bra.

Centerpartiet har kämpat för att de regionala frågorna skulle beslutas av folkvalda regionfullmäktigen istället för av statliga länsstyrelser.

Nu är vi där. Moderaterna har nu accepterat att den folkvalda regionala nivån skall finnas. Ett stort steg framåt . Samtidigt blir Skåne och Västra Götaland permanentade och inte bara försök. Det som inte kommer är att få andra nya regioner 2011 utan att vi får räkna med detta 2015. Gotland och Halland blir däremot regionkommuner. Detta är en viktig demokratisk reform där beslut skall kunna fattas så nära medborgarna som möjligt.

måndag 26 januari 2009

Jämtland

På partisekreterarbesök hos Centerpartiet i Östersund. I Böle byskola får vi träffa rektor,lärare och elever i en byskola som för några år sedan skulle läggas ned. Istället för att ge upp startade man en friskola. Idag ökar barnantalet och man vill bygga till. Däremot verkar krafter försöka hålla tillbaks . Heja Böle!
Senare besöker vi Nils G Åsling som på Jamtli signerar sin senaste bok. Still going strong!
Nu väntar besök på landstinget där man presenterar ett projekt med mobil äldreläkare. Helt rätt i tid. Patienten i centrum.
På kvällen dialogmöte med centerkretsen. här vädrades frågor om välfärd, uranbrytning, partiets strategi osv. Bra samtal. Tack

söndag 25 januari 2009

Komvux och folkhögskolorna

Regeringen genomför en viktig förändring av grund- och gymnasieskolan. Den är nödvändig och bra. I en tid där antalet underkända elever ligger på en skrämmande hög nivå måste man ändå fundera på hur vi i framtiden inte förlorar en generation ungdomar, som har fått en bristfällig grund att stå på.Senare i livet kan det visa sig att dessa till exempel hade en begåvning och ett intresse för att läsa på högskolan. Att då stå dåligt rustad som individ ställer särskilda krav på att samhället -oftast kommuner och landsting- kan erbjuda vuxenutbildning. Därför ser jag som centerpartist att Komvux liksom våra folkhögskolor i högsta grad har en plats i det framtida utbildningsutbudet. Kanske behövs det mer än på länge.

fredag 23 januari 2009

Försvaret

Senaste dagarna har känts märkliga i debatten. Jag har intresserat mig för säkerhetspolitik under många år. Det som har varit kännetecknande är vikten av samsyn. Försvarsberedningen har lagt sitt förslag. Jag beklagade då i Ekot att fp kom med ett eget yrkande i sista minuten om att gå med i NATO. I övrigt fanns en stark samsyn. Nu har Regeringen valt att förlänga tiden för en proposition för att få ett så bra underlag, som möjligt. Regeringen är enig- vad jag kunde förstå på Jan Björklund i Riksdagens utfrågning igår. Men jag förstår varför han fick frågorna. Självklart blev bilden förvirrad efter hans tal i Sälen.
Det är viktigt att alla sänder ett likartat budskap inte minst kring säkerhetspolitiken och gentemot omvärlden.

söndag 11 januari 2009

GAZA

Jag hoppas att många har haft en lika skön julledighet, som jag har haft. Däremot kan man konstatera att politiskt har helgen varit fylld av sorgliga nyheter från Gaza. Vi är många som upprörs av bilder på barn som skadats och dödats avIsraels offensiv mot Hamas.

Jag är en vän av staten Israels rätt att existera. Samtidigt är jag övertygad om att palestinierna måste få en egen stat och att Israel och Palestina måste kunna leva i fred sida vid sida.

Som vän till staten Israel innebär det inte att jag okritiskt kan accceptera allt. Jag är till exempel kritisk mot bosättarpolitiken och de övergrepp, som jag kan läsa om i tidningarna. Våld föder våld. Brott mot folkrätten kan inte försvaras vem som än begår dem.Därför tror jag att attackerna på Gaza bara leder till mer terrorism. Trots att jag faktiskt förstår att Israel är trötta på Hamas raketattacker mot israeliska städer( attacker understödda av den religiösa diktaturen i Iran). Hur hade vi som Niclas Ekdal skrev :reagerat om man dagligen hade legat på Åland och beskjutit Stockholm. Låt mig då säga att detta försvarar inte brott mot folkrätten oavsett de görs av israeler eller palestinier. Däremot förklarar den kanske Israels frustration. Här är inte svart eller vitt, här är inte helgon eller djävlar.

Det är ungefär som med USA också med Israel- även om jag tycker om den demokratiska grund som dessa nationer vilar på måste jag inte tycka om den inrikespolitik eller ens utrikespolitik som man för under vissa regeringar.

Jag förstår att man upprörs över situationen. Jag har både palestinska och judiska vänner, som jag tänker på i dessa dagar.Däremotblir jag också upprörd när jag i GP läser om hur man i en demonstration i Göteborg bränt Israels flagga, som man dessutom ritat hakkors på. Att försöka kränka ett folk- judarna- som utsatts för ett av historiens och vår civilisations värsta brott- nazisternas förintelse gör mig ont. Är detnågot folk som historiskt fått känna av diskriminering och förföljelse är det detta.

Avslutningsvis må vi få se Israel och palestinier vid förhandlingsbordet för en långvarig fred- en dröm. Men vi får aldrig sluta drömma. Drömmen om fred och samexistens i Mellanöstern måste leva vidare .