tisdag 30 september 2008

Göran Johanssons avgång

Så har då kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Göran Johansson aviserat sin avgång. Inte helt oväntat. Väldigt många har spekulerat. Nitton år i kommunledningen är en ansenlig tid. Jag har i olika sammanhang arbetat eller kommit i kontakt med Göran. Först som kommunstyrelseordförander i Västsverige och i West Swedens styrelse och arbetsutskott, senare som konsult och nu som fullmäktigeledamot i Göteborg. Jag delar inte som förståeligt allt som Göran Johansson tycker eller gör. Däremot har jag genom åren uppskattat det samarbete, som vi har haft. Jag tillhör en Allians , som var beredd att ta över styret i Göteborg 2006. Trots det vill jag ändå erkänna att det är en synnerligen begåvad politiker, en pragmatiker och man med stark känsla för sin hembygd, som vi förlorade mot.
Jag lyfter på hatten för en färgstark kollega och konkurrent!

Rättvisa del 2

Jag får efter att ha satt igång en rättvisedebatt en del frågor som:
det är orättvist att ta bort fastighetsskatten, det är orättvist att ta bort förmögenhetsskatten, det är orättvist att sänka skatten för de som jobbar- varför får jag som pensionär inte jobbskatteavdrag osv.?
Ja,precis här tror jag att vi har en del av förklaringen till att man kan se saken så olika.
Ta mig som exempel:Jag har inte fått någon avskaffad förmögenhetsskatt, ej heller sänktbolagsskatt. Men jag har ingen förmögenhet och jag har inget bolag. Med andra ord har jag inte fått del av dessa förändringar. Men är det orättvist bara för att jag inte får det? Om jag vore pensionär är det då orättvist att någon annan får -till exempel undersköterskan eller sjuksköterskan- sänkt skatt men inte jag.Pensionären har inte fått någon skattehöjning på grund av detta, men inte heller fått något jobbavdrag.Många pensionärer är väl värda en bättre ekonomi,särskilt de som inte har lyckats få ihop någon ATP. Dessutom är det bästa som kan hända att människor som kan jobba också jobbar. Då får vi också bättre pensioner. Allt hänger ihop. Dessutom får en pensionär ,som också jobbar, jobbskatteavdrag . Är allt orättvist bara för att jag inte får samma sak? Om man höjer reseavdragen för arbetsresor, så borde det vara orättvist att den som reser av andra skäl inte får göra avdrag för sina resor eller..........?
För det är väl inte så att när man ropar "det är orättvist!!" står det för något annat?

Äntligen

Idag presenterade Åsa Torstensson infrastrukturpropositionen. Den som väntar på något gott väntar inte förgäves. En del har otåligt frågat om enskilda projekt.När kommer satsningarna? Nu kommer de först i budgetpropositionen med närtidssatsningarna och idag kom politiken för ett decenium framåt. Vi får ett systemtänkande, rejäla satsningar på till exempel järnväg samtidigt som underhållet får en rejäl dos.

söndag 28 september 2008

Skärgårdshöst


Vad går upp mot en fin dag vid havet.?

lördag 27 september 2008

Bodströms hyckleri

Thomas Bodström reagerar som jag skrev förut med "kräkreflexen" och sågar ett förlag för FRA lagen som han inte ens då i torsdags kunde ha sett. Därefter jämför han med Nordkorea och Zimbabwe. Notera - detta är mannen som gav namn åt det så kallade Bodströmssamhället- där man både skulle bugga och signalspana. Buggning och signalspaning behövs- men det behöver vara starkt reglerat med hänsyn till integriteten..De ytterligare 15 punkterna som kom till efter riksdagsbeslutet är nog betydligt mer än han kunnat drömma om. Snacka om hyckleri.

torsdag 25 september 2008

utförligare kommentar om FRA

Du kan läsa mer på www.centerpartiet.se

FRA

Nu har ytterligare 15 punkter för att stärka integriteten kommit in i FRA lagen. De flesta känns igen från vår interna diskussion i Centerpartiet. Jag är stolt över den process , som vi har haft med vårt kritikernätverk. Tack alla, som har bidragit i partiprocess och regeringsprocess. Vi har varit konstruktiva och värnat integriteten .
Det blir nästan komiskt när Thomas Bodström,s, med ryggmärksreflex kanske snarare kräkreflexen dömer ut ett förslag han inte ens kan ha sett. Trovärdigt?

måndag 22 september 2008

Östros klagovisor

Tomas Östros är lika förutsägbar som vanligt.
Regeringen är orättvis och oppositionen är god och rättvis. Vi börjar känna igen det. Men vad är alternativet? Kommer vi att få se en gemensam budget från s,v och mp. Vi minns väl hur Per Nuder krävde att Alliansen skulle lämna en gemensam budget 2004 för att bevisa sin regeringsduglighet.
Nej, vänsterpartiet skall inte ha utgiftstak, mp vill inte vara med på bild med v. Ja vi får väl se.
Alliansen kan visa på en sjunkande statsskuld samtidigt som övriga EU och USA brottas med negativa tal. Detta beror på ordning i finanserna och att fler har kommit i arbete. Cirka 170 000 fler är idag i jobb än när Östros satt i regeringen. Detta beror inte bara på konjunkturen utan åtminstone till1/3 på förd politik. Vi är nu uppe på samma nivå sysselsatta som 1990. Detta ger pengar till mer välfärd. Nu attackerar Östros fastighetsskattens avskaffande, men vi har väl inte glömt alla de som inte visste om de skulle ha råd att bo kvar i sina hem för att de råkade ha grannar som hade köpt ett dyrt fritidshus intill. Hela kusten är full av dessa exempel.
Jobbskatteavdraget rättvist
Jobbskatteavdraget är orättvist dundrar Östros bara för att den som inte jobbar får JOBBskatteavdrag. Men visst är det rättvist att undersköterskan (i snitt) får ca 1100 kronor mer i månaden eller sjuksköterskan får ca 1500 kronor. Vad får läkaren ? Jo, lika mycket som sjuksköterskan. För vi har valt att prioritera låg- och medelinkomsttagare.
Förmodligen menar Östros att pensionärer också skall ha jobbskatteavdrag. Jag tycker att våra pensionärer är värda en bättre ekonomi. Däremot är jobbskatteavdraget just ett avdrag för att man jobbar. Pensionärer som väljer att arbeta efter 65 år får också jobbskatteavdrag. I debatten kan man tro att Regeringen har höjt skatten för pensionärerna för att de som jobbar har fått sänkt skatt. För mig som centerpartist är det nu viktigast att först ge bäst villkor för de pensionärer, ofta äldre kvinnor, som har det sämst. Det är det som nu sker. Sedan har pensionerna stigit på grund av att fler jobbar och ekonomin går jämfötrelsevis bra och en ny generell skattesänkning för hela gruppen finns med i budgeten. Det utesluter inte att om resurserna finns att man i framtiden kan ytterligare förbättra för de som är pensionärer. Men bäst för alla är om fler är i jobb.
Glöm inte ungdomarna!
Östros vill ta bort de lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Vi måste göra allt för att få ned ungdomsarbetslösheten. Detta vill tydligen Östros ändra på.
Jag ser fram emot att vi 2010 skall kunna få se ett nytt studiemedelssystem . Det behövs. Roger Tiefensee (c), som leder utredningen om systemet har en stor och viktig uppgift. Studenterna behöver både höjda studiemedel och ett höjt fribelopp för de inkomster de får när de jobbar. det vore en investering för framtiden.

Danmark är dejligt

I helgen var jag på landsmöte i det vackra Nyborg på Fyn. Det var med ett av våra två liberala systerpartier i Danmark- Radikale venstre. Det var upplyftande att höra den tydliga linje man håller mot det främlingsfientliga Dansk folkeparti. Detta är en linje, som vi centerpartister också skall hålla mot Sverigedemokraterna. Vi väljer att ta avstånd istället för anpasslighet. Radikale venstre har också en idag stark Europaprofil, men har tidigare haft en mer skeptisk linje. Något som också påminner om oss. Med andra ord ett parti som har gått från nej via nja till ja. Även i denna fråga är avståndet för de radikale till dansk folkeparti som en ocean.På en punkt liknar vi inte de radikale.Man har valt att inte samarbeta med de borgerliga partierna utan valt någon form av mellanposition där man oftast hamnat ihop med socialdemokraterna. Senast var det i regering fram till 2001.

onsdag 17 september 2008

Vad är rättvisa?

Jag tycker att vi nu måste beskriva vad vi i Alliansen menar med rättvisa. Socialisterna har på något sätt tagit sig tolkningsföreträdet och valt att ´kalla andras politik för orättvis.
För mig blir exemplen på vår syn på rättvisa tydlig om man säger:
Rättvisa är när man känner att det lönade sig att gå till jobbet istället för att bli kvar i sängen
Rättvisa är när mobbaren får byta skola istället för den mobbade
Rättvisa är när man först satsar på de sämst ställda pensionärerna
Rättvisa är när man ser att det lönar sig att satsa på att starta ett företag och ge andra människor ett jobb
Rättvisa är när man sänker skatten för låg-och medelinkomsttagare istället för att alla skall behålla höga skatter
Rättvisa är när alla har möjlighet att välja skola oavsett vem som driver den
Rättvisa är att inte tvingas ut i förtidspension utan få en rejäl möjlighet till rehabilitering och chans att komma tillbaka i arbetslivet
Rättvisa är när man satsar miljarder på de psykiskt sjuka och funktionshindrade och ger många bland annat hemlösa hjälp
Rättvisa är när man inte accepterar att 2 av 10 niondeklassare inte klarar godkända betyg utan istället satsar på en bättre skola
Ja listan kan göras längre.

lördag 13 september 2008

Partistyrelse

Igår hade vi partistyrelse. Vår valplattform för EP-valet (Europaparlamentet) diskuterades. Det är ett centerparti med siktet inställt på fler mandat i parlamentet och ett parti som har gått från nej via nja till ja. Det är ett smalare men vassare EU vi vill ha. Det är säkerheten, miljön, den fria rörligheten och brottsbekämpningen som är viktigare än de byråkratiska detaljerna. Det är en partistyrelse som ser möjligheter med Europasamarbetet istället för problem.
Det är också en styrelse som med stolthet ser hur vi i regeringsställning får utdelning för vår politik.Kändes bra.

torsdag 11 september 2008

Rekord

Idag var jag med om en härlig tillställning- Alliansledarna var i Göteborg och presenterade Regeringens infrastruktursatsning i närtid. Den är rekordstor och väl genomtänkt. Systemtänkandet mellan järnväg, vägar och deras koppling till service och tillväxt var väl värt att vänta på. - 8 friska miljarder. Vi tar nu igen eftersatt underhåll, sätter igång planeringen av en för Norden nödvändig ny älvförbindelse i Göteborg, upprustning av den skandalöst dåliga Emmaboda- Karlskronabanan, E22 i Skåne, E 45, Rv 40 , Nynäshamnsvägen, Haparandabanan osv. Satsningarna på infrastrukturen ligger inte minst centerpartister varmt om hjärtat. Nu får vi glädjas även om det hela tiden finns mer att göra. Imorgon kommer det mera. Notera att satsningarna har fått mycket beröm från både näringsliv och trafikmyndigheter . Det verkar bara vara oppositionen , som förrestendrog det som nu görs i långbänk när den hade chansen, som är negativa. Oväntat?

onsdag 10 september 2008

Vad menar socialdemokraterna?

Regeringen kritiseras ständigt från socialistiskt håll för att sänka skatterna för de rika. Snacka om missförstånd och förvanskning . För det första är man inte med automatik rik för att man har en lön på över 28 000kronor i månaden. När det gäller skattesänkningarna- jobbskatteavdragen är de bäst för låg- och medelinkomsttagare. Jag tycker att inte att man kan kalla en sjuksköterska som fick tillbaks 1100 kronor i månaden för rik.

Nu föreslår en socialdemokratisk grupp att vi skall höja pensionsåldern- tydligen för de som är TCO och SACO medlemmar. Åtminstone var det så man kunde tolka morgonens uttalanden. Visst vi behöver fler i arbete. Det är en av anledningarna till jobbskatteavdraget. Det måste löna sig att arbeta och på det positiva sättet får vi in mer pengar till välfärdssektorn och pensionerna. Dessutom ger vi jobbskattevdrag till de som är pensionärer och väljer att arbeta efter 65 år. Det är morötter för att öka sysselsättningen inte piskor där man tvingar människor att jobba längre än man vill och orkar. Även lärare, sjuksköterskor, konsulter, jurister,kanslister,ingenjörer kan vara utslitna. Vi har nu kommit upp i den sysselsättningsnivå , som vi hade 1990. Det var vad Göran Persson hade som mål, men inte fick uppleva som statsminister. Nu är vi där med en ny politik.

Jag hoppas att jag har missuppfattat s-förslaget, men vi får väl se.

Alliansen håller vad den lovar

Vi ser nu hur regeringen infriar det ena löftet efter det andra. Häromdagen kom den tredje satsningen på den eftersatta psykiatrin. På många håll i landet har vi läst om de långa köerna till barn-och ungdomspsykiatrin eller om bristen på psykiatrisk kompetens. 2007 satsades 500 miljoner extra från regeringen, lika mycket plussades på 2008 och 2009 är det 900 miljoner i extrasatsning. Detta fortsätter 2010. Jämför med den förra s-regeringens 200 miljoner 2006.Den socialistiska sidan hade chansen i tolv år. Man såg problemen men gjorde för lite.
Vi ser också miljarden för att korta vårdköerna, satsningen på yrkesutbildningar, rekordstor satsning på klimatpolitiken osv.
Till detta kom i måndags JOBBsatsningen- med fler företag och företag som nyanställer kan vi parera den vikande konjunkturen. Maud Olofsson och hennes partiledarkollegor presenterade ett helt paket med företagsåtgärder- sänkt abetsgivaravgift för sju miljarder, sänkt bolagsskatt, reformerade 3:12 regler med mera med mera. Väl mottaget av näringslivet,möjligtvis med Företagarnas Vd som undantag.

lördag 6 september 2008

Dessa yttrandefrihetens huliganer

Jag fick under mitt USA besök "blodad tand" att fortsätta blogga. Jag kommer inte att göra det varje dag, men när något händer som känns viktigt försöker jag. Idag kändes det så- En familj i Arboga har fått sitt liv förstört med två små barn mördade. Detta har någon på grund av Polisens oförmåga att sekretessbelägga obduktionsprotokollen och dåligt omdöme och okänslighet publicerat på Pirate Bay. Detta har sedan Pirate Bays representant haft det dåliga omdömet att inte ta bort från siten. med hänvisning till yttrandefriheten . Manfrånsäger sig sitt ansvar och kostar tydligen på sig att vara oförskämd mot de sörjande. Dessa ansvariga gör sig till yttrandefrihetens huliganer. Som liberal kan jag aldrig acceptera att man missbrukar yttrandefriheten. Liberalism bygger på FRIHET, ANSVAR och MEDMÄNSKLIGHET. Jag är inte säker på att man lagstiftningsvägen kan göra något mot dessa övergrepp, men jag anser att Regeringen skall bjuda in branschen för att diskutera en etisk kod för att undvika fortsatta övergrepp och kränkningar. Vilket samhälle får vi om sunt förnuft och empati sopas bort? Vi behöver en rejäl integritetsdebatt- för det är integritet det handlar om.

tisdag 2 september 2008