lördag 28 februari 2009

Ja Du Ibrahim- snacka går ju

Först välkommen till partisekreterargruppen Ibrahim Baylan ( visst krävs det ett kongressbeslut först-men det verkar klart?) Läser på DN och Newsmill att du skyller en ökad arbetslöshet på Regeringens så kallade passivitet. Dessutom verkar det på dig som om den ökade arbetslösheten är en unik svensk företeelse.
Ja, när Alliansen fick ta över i högkonjunkturen då lämnade socialdemokraterna över miljonen utanför arbetsmarknaden. Efter det lämnade ca 170 000 utanförskapet ungefär lika många som ett helt Linköping. Enligt Konjunkturinstitutet kunde ca 1/3 bero på Regeringens politik. Då sade sossarna att det var inte så konstigt för det var högkonjunktur. Men varför lyckades då inte s själva i högkonjunkturen?
Om man läser Baylans uttalande är det Regeringens fel och "passivitet"att varslen och arbetslösheten ökar i den djupaste globala ekonomiska krisen. Samtidigt som detta sker kommer det till nya jobb, vilket ofta glöms i rapporteringen.
Hur skall Vänsterpakten lösa krisen ? Är det att driva bilfabriker? Är det några nya paket?
Alliansen har valt att stimulera ekonomin med ett särskilt stimulanspaket i november, fordonsindustriprogrammet på cirka 28 mdr kronor i december, en budget med kraftfulla satsningar på en av er eftersatt infrastruktur, satsningar i forskning, yrkesvux,skattesänkningar för så kallade vanliga skattebetalare, sänkta arbetsgivaravgifter, en särskilt sänkt social avgift för ungdomar osv. Detta för att dämpa krisens effekter och bibehålla köpkraften.Till detta kommer en rejäl reformering av den orättvisa skola med utslagning av stora ungdomsgrupper, som du lämnade efter dig som skolminister.
Dessutom sätts nu omfattande arbetsmarknadsåtgärder in. Grunden för allt detta är att statsfinanserna är sunda. För det krävs ansvarsfullhet och inte överbudspolitik .

Klimatet kan bara bli bättre

Fredrik Tenfält konstaterar i en krönika i GP att klimatet i fullmäktige i rikets andra stad kan ha blivit bättre efter jul. Det kan stämma. Som fullmäktigeledamot hoppas jag på detsamma. För det första vore det bra , vilket den förträfflige ordföranden Jörgen Linder försöker få stopp på, att koncentrera debatten till det som fullmäktige skall syssla med. Hittills ägnar vissa ledamöter mer tid åt att försöka diskutera nationella och internationella frågor alltifrån förhållanden i Gaza till A-kasseregler.
För det andra är det bra om man kan få stöd för goda förslag oavsett var de kommer ifrån. För egen del måste jag konstatera att jag med mitt enda mandat ändå känt visst stöd även från majoriteten för mina motioner ( till exempel skärpta regler för att skydda Slottsskogen, Botaniska och Änggårdsbergen och miljövänligare grillplatser) eller stöd när jag till exempel interpellerat om ungdomsvåldet. Däremot kan jag se att det i många fall varit en regel att man med omskrivningar har försökt tassa runt goda förslag från Alliansen .
Jag tror att politiken tjänar på att man kan erkänna och bejaka goda förslag utan att snegla på vem avsändaren är. Dessutom hoppas jag att fullmäktigedebatterna skall få mer av lyhördhet,ömsesidig respekt och saklighet. Jag skall försöka ge mitt bidrag efter bästa förmåga.

Västra Götaland ingen parentes

Jo Peter (Peter Lenken) i GP regionfrågan har tagit ett stort steg framåt. Vissst det tog lite tid och vi får vänta med att se nya regioner över hela landet före 2015.Att en sammanslagning Västra Götaland och Värmland inte går att göra på en kafferast är nog klart för de flesta. Först måste man bli klar i de båda länen med hur man vill ha det.Däremot har det inte varit givet att få en bred uppslutning för att fortsätta att ha tre folkvalda beskattningnivåer med utökade befogenheter. Västra Götalands- och Skåneregionerna är ingen parentes utan början på något nytt. Med ett underifrånperspektiv blir regionbildningarna i Halland och Gotland också exempel på att vi kan ha regioner som kan driva regionala utvecklingsfrågor utan att man tvingar ihop dem med andra. I en DN debatt sade bland Mats Odell, mina fp och m kollegor och jag att vi skulle ha ett underifrånperspektiv på regionbildningarna. Nu har vi det. Runt om i landet drivs processer av våra förtroendevalda. En del har nog blivit överrumplade av kraften i detta.

söndag 22 februari 2009

Skattebetalarnas pengar

Läser iunder rubriken "Varför så negativ Maud" att Västsvenska Industri- och handelskammarens vd i ett nyhetsbrev ställer sig frågande till varför Regeringen inte vill gå in i ett ägarskap för SAAB. Nog har väl Maud ändå varit välgörande tydlig i sitt försvar av skattebetalarnas pengar. Dessutom har Regeringen sedan i december visat på ett fordonsindutripaket på ca 27 mdr kr med undsättningslån, forskningsbolag och lånegarantier. Däremotblir det lite märkligt när ledande företrädare för näringslivets organisationer ropar på mer statligt ägande och att satsa skattepengar(skatter som man oftast anser för höga eller ibland anser ineffektivt använda) på att äga företag som inte näringslivet självt (GM) satsar på. Men staten det är vi alla. Skattebetalarna har givit politiker ett förtroende att hantera deras pengar.Skattepengar har man dessutom visat att man är beredd att använda för satsningar i fordonsindustrin, men på ett för skattebetalarna klokt sätt.

torsdag 19 februari 2009

I en krönika på GP har gjorts en slarvig beskrivning av Samtal för Sverige, som Alliansen nu har startat. Samtal för Sverige är en dialog där vi vill lyssna till människors problem, drömmar och idéer för hur vårt land skall kunna bli bättre. Den påminner om den Framtidsdialog,som Centerpartiet genomförde förra året.


Däremot vilket jag svarade på en fråga på en presskonferens innebär inte lyssnandet att vi ger upp grundläggande principer om till exempel valfrihet och mångfald det som krönikören kallar privatiseringar. Då tror jag att man har vänt sig till fel Allians- då finns vänsterröran att välja. Jag menar alltså att lyssnandet och lyhördheten inte innebär att man själv sitter utan grundläggande värderingar och en framåtsyftande politik. Men för att kunna utveckla den så är det viktigt att möta människor i samtal . Det tror jag står klart för de flesta.

onsdag 18 februari 2009

Moderaternas debattartikel i DN igår var olycklig. Även om det finns bra delar i deras förslag är tankarna om upphävt medborgarskap mm oacceptabela. Centerpartiet som ett liberalt parti kommer att fortsätta att driva frågor om ett öppet Sverige. Då kan vi till exempel inte ha två sorters medborgarskap, eller anamma språktester. Nej, ge en bra svenskundervisning- det behöver förresten en del infödda svenskar också, f nya svenskar snabbt i arbete, visa förtroende inte misstroende.
Centerpartiets linje är att dra en tydlig gräns mot tex sverigedemokraterna, något som jag också är tror att moderaterna vill. Det finns inget utrymme för anpasslighet till sd.

fredag 6 februari 2009

Polis ett fint och viktigt yrke

  • Polis är ett av de finaste yrken vi har. Detta ställer krav - dels på utbildning dels på integritet och mognad. Bra att den ansvarige chefen vid Malmöpolisen har anmält sig själv. Hur skall vi få ungdomar i områden som Rosengård att känna sig som en del av vårt samhälle om de som skall skydda det har dessa attityder? Det som har kommit fram är en skandal.

Blandade känslor

Igår träffade jag många partivänner i Visby. Kärnkraftsfrågan sitter djupt i partisjälen. Därför måste man respektera att frågan väcker känslor. Men jag mötte förståelse, stolthet och eftertänksamhet. Som Anna-Karin Alterå, Andreas Carlgren och jag sade när vi stod på scenen för ca 100 centerpartister -- vi behöver inte gilla kärnkraft. Däremot skall vi lyfta allt det som är viktigt för oss - att satsa på det förnyelsebara och energieffektivisering. Kärnkraften kommer tvingas att hävda sig på marknaden utan statligt stöd och med högre krav på att stå för försäkringskostnaderna. Jag tror att vi nu ser inte är kärnkraftens ljusnande framtid utan en historisk vändpunkte för en grön energiutveckling.

torsdag 5 februari 2009

Två poliser i Malmö

Inspelningar från en polisbil i Malmö skadar rättsväsendet. En sådan attityd hör inte hemma hos personer, som skall skydda vårt lands grundläggande värderingar om demokrati och människors lika värde. Tydligen nödvändigt att granska polisaspiranternas värderingar innan man släpper ut dem på fältet.Jag vet inte när dessa polismän är utbildade , men det spelar ingen roll. Jag är övertygad om att detta är ovanligt, men nog så allvarligt.

Centerpartiet och energin

Historisk dag. Efter åratal av kamp för att ersätta kärnkraften med alternativ energi har det stora steget tagits. centerpartiet är inget kärnkraftskramarparti. Vi har fått inse att andra är det. Därför är det en realitet av vi har ett alldeles för stort beroende av vattenkraft och kärnkraft. För att minska detta beroende måste sol,vind,vågkraft, torv mm fram. Jag är övertygad om att om man som nu satsar på det förnyelsebara så kommer inte kärnkraften vara så intressant. Dessutom inga statliga bidrag till kärnkraft och större krav på att bolagen tar ökat ansvar för riskerna. Frågan är hur intressant denna energikälla då är?
Till 2020 50% förnybar energi, 10% förnybar energi i transportsektorn, 40% minskning av utsläppen av klimatgaser. Betydande enrgieffektiviseringar och ett utvecklat elcertifikatsystem känns bra.