måndag 23 november 2009

Ett förtroende som förpliktar

Centerpartiets lista till riksdagsvalet 2010 för Göteborg har fastställts av nomineringsstämman. Jag utsågs till listans första namn.
Det är ett förtroende som förpliktar. Jag kommer att göra mitt yttersta för att leva upp till förtroendet.
I valrörelsen kommer jag att driva frågor som väfärd för unga och äldre, miljö och ekonomi. Det handlar om att tydliggöra vår gröna liberalism.

lördag 21 november 2009

Har kärnkraften framtiden för sig? Titta på Rapport!

Det som centerpartister hävdat hela tiden bekräftas idag i reportage från England i Svt. Ingen ny kärnkraft i världen på två år samtidigt som det inte finns investerare i Storbrittanien. Det blir tydligen för dyrt. Energimyndighetens generaldirektör bekräftar den bilden.
Med årets energiöverenskommelse i Alliansen lyfts förnyelsebar energi upp och kärnkraften skall inte subventioneras samt ta ökat ekonomiskt ansvar vid eventuella haverier.

torsdag 12 november 2009

Energiöverenskommelsen gäller

Rapporter i media ger bilden att Folkpartiet öppnar för ny kärnkraft. Jag utgår från att Folkpartiet står bakom Alliansregeringens energiöverenskommelse, som är en historisk satsning på förnybar energi. Kärnkraften ska nu bära sina egna kostnader och ta på sig en större del av kostaderna vid en eventuell olycka. Det vore inte bra om den här diskussionen skapar en otydlighet för alla dem som nu äntligen ser stora satsningar på förnybar energi. Jag har kommenterat detta i Ekot.

fredag 6 november 2009

Grön liberalism ställd mot gammal kommunism

Centerpartiet tar nu upp et hot som liger i att socialdemokraterna inte håller emot de gamla kommunisterna i Vänsterpartiet. Istället kramar socialdemokrater och miljöpartister detta parti. De tre vänsterpartierna har tagit ett unikt steg. Läs gärna min artikel på Newsmill

fredag 9 oktober 2009

Obama får fredspriset

Grattis Mr President! Nu skall jag läsa motiveringen också.

Afghanistan vårt ansvar

Afgahistaninsatsen tas upp i en ledare i Expressen- "Vi måste stanna". Afghanistaninsatsen bygger på ett internationellt solidaritetsuppdrag. Afghanistans folk har lidit under talibanväldet med ett extremt förtryck av bland annat kvinnor. Dessa talibaner agerar aktivt för att kasta tillbaks landet till "stenåldern". Kan vi med gott samvete lämna detta land och dess folk i händerna på dessa krafter. Till detta kommer en extremt omfattande knarkhandel och hemvist för terrorism.
Visst kan vi lämna uppgiften åt andra att hantera, men har vi samvete till det. Uppdraget är alltannat än riskfritt .Trots det måste vi visa solidaritet och finnas med i en insats för återuppbyggnad av landet och där vårt uppdrag är återuppbyggnad och den militära insatsen är till för att skydda detta arbete.

Fullmäktige - integriteten och jag

Har nyss kommit hem från Göteborgs kommunfullmäktige. Mycket debatt om bland annat ny parkeringspolicy. Det verkar som om vänsterpartierna tror att man räddar klimatet med att minska parkeringsytorna i staden. Vår Alliansmodell är att satsa på miljöfordon och bygga infartsparkeringar och p-garage , men att ta bort boendeparkering på gatumark är naivt.
Min motion om integritetsskydd avslogs. Jag ville gå vidare med integritetsskyddsansvariga på alla kommunala förvaltningar och konsekvensanalyser utifrån ett integritetsperspektiv. Det som oroade mest var att förvaltningar och de andra partierna verkade så nöjda med det som är. Då om någonsin borde en varningsklocka ringa.
Jag har också lämnat in en interpellation om individuell lönesättning bland lärare och en motion om en översyn om man behöver så många kommunala bolag i Göteborg. Göteborg är en "kommunkapitalistisk högborg".

onsdag 7 oktober 2009

Utvärdering av lärare

Ett tag sedan jag bloggade. Kommer nu tillbaks till ett ämne , som jag har tagit upp tidigare. Utvärdering av lärare. Idag kan man höra i SRhttp://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3150952 och läsa i KvP om Malmöförsöken. Det är bra. Det har utfallit positivt, vilket leder till att det utvidgas. Jag har motionerat i våras om samma sak i Göteborg. Jag fick allt från positiva till negativa reaktioner. Jag kan fortfarande inte förstå varför man som elev inte skall kunna anses mogen att ge saklig kritik när vi får göra det i så många andra sammanhang. Det handlar om att behandla ungdomar med tilltro och respekt.

torsdag 3 september 2009

Fler mobiler och datorer i skolan

Varför denna rädsla för mobiler? Självklart skall man inte sitta i klassrummen och ringa. Det är en ordnings-och hänsynsfråga. Ibland är det lustigt hur detta har kunnat bli en rikspolitisk fråga då det egentligen är en fråga som skall hanteras på den enskilda skolan. Men som jag har sagt när vi arbetade med Centerpartiets skolpolitik så behöver vi snarare fler mobiler och datorer i skolan. Inte för att prata i dem utan för att använda dem som pedagogiska hjälpmedel. På Brännkyrka gymnasium, som beskrevs i TV4 i kvällens nyheter, har man förstått vad det handlar om.

Vi har känt oss ensamma

Läser i Svd att fp nu vill ändra i turordningsreglerna. Det är välkommet. Jag hade nästan givit upp hoppet med tanke på tidigare inlägg från våra Allianskollegor. För oss gröna liberaler i Centerpartiet handlar det om att framförallt skapa en flexiblare arbetsmarknad för att fixa jobb åt ungdomar. Vår modell har flera delar - bland annat
1. Ändrade turordningsregler och konfliktregler . Idag stänger LAS ute unga och kvinnor, som oftast har kort anställningstid
2. inför ett kompetenskonto/nystartskonto så att man har möjlighet att sätta av medel för att utbilda sig eller starta företag
3. höj a-kassan för kortidsarbetslösa och sänk för långtid i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden
Det kändes ensamt en lång tid, men än finns det hopp.

tisdag 30 juni 2009

I Expressen tar en av våra medlemmar - Erik Hultin-uppkritik mot partiledaren. Det finns några felaktigheter i artikeln. Argumentationen måste vara hederlig.

1. Under hela förra sommaren diskuterade vi hur vi skulle kunna förändra den sk. FRA lagen. Den processen var Erik Hultin i högsta grad involverad i. Vi ordnade hearings tillsammans och Erik var välinformerad om de förändringar (ca 30 punkter), som vi på olika sätt lyckats förhandla fram för att stärka integriteten. Partiledningen jobbade tillsammans med nätverket Centeruppropet.

2. Den utvärdering med anledning av EU valet, som partistyrelsen har initierat har ett annat innehåll än vad Erik Hultin påstår. Styrelsen har på ett ödmjukt sätt tagit sig an frågan. Vi har givit en extern konsult med god kunskap om partiet uppdraget att utvärdera EU valet. Tvärtemot vad som Hultin påstår gör styrelsen inte själv utvärderingen.

tisdag 16 juni 2009

Abortregistret del 2

Det är viktigt att man redan nu klargör att ett sådant register inte blir aktuellt. Jag tror att för många kvinnor, som befinner sig inför ett svårt beslut om man skall göra abort, blir detta ångestladdat. För dem och andra är det viktigt att man tidigt avfärdar de spekulationer, som Miltons utredning ger näring åt. Man kan som kvinna bidraga på frivillig väg till forskningen med ett ett medgivande till exempelvis barnmorskan eller läkaren. Däremot skall man inte leva med oron för att man hamnar i ett obligatoriskt register.
Miltons utredning lyfter annars ett antal goda och intressanta förslag för att förebygga de oönskade graviditeterna. Låt oss fortsätta att jobba med dessa förslag istället.

måndag 15 juni 2009

Nej till abortregister

I DN debatt idag skriver Anders Millton som utredare att information om aborter skulle kunna lagras i ett abortregister. Detta är ovanligt dumt då det är oerhört integritetskränkande. Med andra ord bör dessa tankar förvisas till papperskorgen. Centerpartiet kommer att arbeta mot detta.

måndag 1 juni 2009

Europavalet handlar inte om vem som ska vara statsminister!

Europavalet är ett viktigt val om vilka som skall representera oss i Europaparlamentet. Tyvärr, har en allt för stor del av rapporteringen hittills fått handla om debatten mellan statsministern och oppositionsledaren. Vad sänder detta för signaler?
Jo,att valet i sig inte skulle vara så viktigt eller att det är en popularitesundersökning om vem man om ett och halvt år skall se som Sveriges statsminister. Detta är att banalisera valet och bortse från sakpolitiken och de verkliga parlamentskandidaterna.
Skulle man se sakpolitiskt skulle man helt plötsligt upptäcka hur ofta som socialdemokrater och moderater i Europaparlamentet hamnat på samma sida i omröstningar. Då blir denna polarisering till två partier närmast absurd.


fredag 29 maj 2009

En hånfull Ulvskog

Såg min fd partisekreterarkollega Ulvskog i TV . Man får aldrig sluta förvånas. Apropå att det lettiska företaget Hyrlett efter Byggnads och Ulvskogs attacker har utsatts för främlingsfientliga hot svarar hon hånleende rakt in i TV:n:

"Ja he he vad ska jag säga . Jag får många hotelsebrev."

Snacka om cynism och egocentricitet.
Det är inte med självgodhet , övertoner och brist på empati vi får ett öppnare samhälle. Socialdemokraternas toppkandidat legitimerar dessvärre ett smutsigare debatklimat. Trist!

torsdag 28 maj 2009

TV reklam

Idag släppte vi vår reklamfilm. För första gången gör vi TV reklam. Sossar, exkommunister och deras samarbetspartner mp varnar för amerikanisering av politiken på grund av reklamen. Ärligt talat handlar det om hur vi själva beter oss i debatten, som avgör hur nivån på reklam oavsett sorten .Egentligen är det väl ingen skillnad på att annonsera i tidningar eller radio än det är att annonsera i TV. Det visar hur fast dessa partier, som vanligt, är i sina förutfattade meningar och sin förlegade världsbild. Nej nu får vi se om vi tycker att det var värt pengarna att göra TV reklam. Det är snarare det som är begränsningen och det som avgör hur vi skall göra i framtiden. Etiken i den politiska debatten är alltid viktig oavsett man har TV reklam eller inte.

fredag 1 maj 2009

Hur mycket ska du höja skatten på löntagarna, Mona Sahlin?

Idag ( se Kvp,DN och SR) lovar Mona Sahlin att pensionärer och löntagare skall betala lika hög skatt. Det är det tydligen det för sossar så förhatliga jobbskatteavdraget man vill åt.Ett avdrag som har givit undersköterskor ca 1000 kronor, metallarbetare och sjuksköterskor uppemot 1500 kronor lägre skatt /månad.
Detta avdrag får man om man jobbar oavsett man är feriearbetande ungdom, heltidsarbetande eller pensionär som jobbar några timmar i veckan. Alla som jobbar får JOBB skatteavdrag- det är väl rättvist? För det är just som namnet säger ett avdrag för att man jobbar.
Men visst kan pensionärer och löntagare få samma skatt. Sahlintricket är att alla skall få lika skatt men man säger inte hur. Med andra ord skall hon ta bort avdraget helt, skall hon sänka avdraget för löntagarna och sänka pensionärernas skatt eller.. hur har hon tänkt sig det hela? Dessutom säger hon inte när detta skall ske. Med andra ord det kan dröja..
Däremot dröjde det inte för Alliansen som i höstas höjde avdraget för de sämst ställda pensionärerna och började med en om än relativt liten men dock skattesänkning för pensionärerna som ett första steg. Inget av detta såg vi komma från den tidigare s- regeringen. Man verkade helt ha glömt de sämst ställda pensionärerna.
PS. notera att prepositionen i rubriken är på.....

torsdag 30 april 2009

Utvärdering av lärare

I GP har man skrivit om min motion som jag skall lägga till fullmäktige i Göteborg. Den handlar om att elever skall kunna utvärdera sina lärare. Felaktigt kallas det för betyg, men det är en enkät. Inget konstigt med det. När jag lämnar in bilen på reparation så får jag en enkät om jag är nöjd med resultatet och bemötandet. När man föreslår samma sak när det gällerkanske den viktigaste uppgiften man kan få -att ge våra unga en god start i skolan- då väcks känslorna. En del tycker det är jättebra och andra pratar om mobbning av lärare och ondgör sig över barn och ungdomars förmåga att kunna ha en åsikt. En del vädrar verkligen sin syn på ungdomar så man blir mörkrädd. I ett fall hoppas jag inte det var en lärare som skrev även om man kunde befara det- där handlade det om att personen var beredd att bryta sin sekretess för att "hämnas" på att man skulle bli utvärderad. Oproffsigt i så fall.
Nog skall unga på 13 år kunna tränas i att ge saklig kritik. Nog är det väl intressant att få veta vad målgruppen- eleverna tycker om den undervisning som de får. Jag är utvecklingsoptimist och tror att saker kan bli bättre , jag tror också på individers vilja och förmåga att vilja bli bättre och på att ungdomar kan ta ansvar om man ger dem chansen. Utvärderingen skall ligga till grund för att kvalitetsutveckla .Givetvis kan seriösa resultat också vara ett av flera stöd i en rektors utvecklingssamtal med sina lärare. Sedan ligger det i professionalismen att kunna hantera resultatet.
Att undervisa och utveckla våra barn och ungdomar är ett av de största förtroenden man kan få .

tisdag 21 april 2009

Fler mobiler i skolan

För några dagar sedan kunde vi läsa ( Svd) om hur illa ställt det är med datorer i skolorna. Samtidigt som debatten under lång tid ofta har handlat om att elever har mobiler i klassrummen och hur detta skall förhindras har för lite tid lagts på diskussionen om hur vi använder ny teknik i skolan. I Falköpings kommun har man tydligen kommit långt i detta. Rätt använda mobiler, mp3 spelare, Ipod,Ihone osv kan bli pedagogiska verktyg istället för problem. Det är dags att se möjlighetena. Då blir datorbristen i många skolor också ett problem, som inte går att rycka på axlarna åt i en tid när vi vill göra vår skola till den bästa.
Detta är tankar som den grupp som jag har jobbat med (om den nya välfärdspolitiken) har lyft fram.

onsdag 8 april 2009

Inget samarbete med Sverigedemokraterna

Studio Ett, SR, intervjuar Alliansens partisekreterare om vi kan tänka oss att samarbeta efter valet 2010 med Sverigedemokraterna.. Jag sade i intervjun, vilket klipptes bort , att vi inte regerar eller bygger en regering på deras stöd. Sverigedemokraterna har inte samma människosyn och är inte ansvarsfulla. Detta har jag sagt tidigare i intervjuer och detta ligger fast.
Centerpartiet tänker inte anpassa sin politik till detta intoleranta och främlingsfientliga parti. Det är ett parti som dessutom är starkt populistiskt . Därför vore det allvarligt att ge ett sådant parti inflytande i en tid av finans -och klimatkris.
Vad gäller att i ett visst parlamentariskt läge samarbeta över blockgränsen svarade jag att vi går till val på att få fortsatt Alliansmajoritet och andra situationer är varje partis uppgift att bedöma då. Vi har ett regeringsalternativ och det är det som gäller. Andra resonemang är hypotetiska. Vår syn på sd är klar och tydlig. Tyvärr, tror jag att det är Sd som mest uppskattar den uppmärksamhet och den betydelse man tillmäter detta parti.

tisdag 7 april 2009

Patetiskt Östros

I Expressen kallar den förutsägbare Tomas Östros Alliansens satsning på kommuner och landsting hjärtlös. Samtidigt kan vi läsa att Konjunkturinstitut och SKL -kommunernas och landstigens företrädare verkar nöjda. Visst var det väntat av Östros som alltid har mer pengar till allt och som vanligt skall bjuda över och aldrig kan ge ett erkännande - men ordvalet är väl ändå patetiskt. Kanske kan Östros som finanspolitikens trollkarl fixa något? Men kom då inte med något av de vanliga tilläxthämmande vänsterförslagen!
Här satsas 17 miljarder på välfärdens kärna och då är det hjärtlöst. Vad blir nästa smakprov på den Östroska vokabulären?

BRA REGERINGEN!

I ett kärvt ekonomiskt läge prioriterar Regeringen mer pengar till kommuner och landsting. Detta går att läsa i DN idag. När jag har rest runt bland centerpartister så är detta en av de viktigaste frågor, som de tar upp. Den här prioriteringen av välfärdssektorn och en så likvärdig välfärd som möjligt oavsett var man bor i Sverige har varit särskilt viktigt för Centerpartiet. Vi är nu glada och nöjda att ca 17 mdr kronor kan läggas på kommuner och landsting. Det är välfärdens kärna som är viktigast. När det gäller Centerpartiet skall man aldrig behöva tveka på den punkten.

lördag 4 april 2009

Demoskop

Idag publiceras en opinionsmätning gjord av Demoskop. Den säger att Centerpartiet skulle ha tappat ca 2,5% och ligga under 4%spärren.
Jag är inte oroad.
Varför? 1. Vi vet av erfarenhet att Demoskop kan visa tvära kast. Vi har varit med om det förr. Detta kan bero på mätmetoden- man har bland annat ett mindre urval tillfrågade.
2.Även om jag kan önska det , men hur sannolikt är socialdemokraternas fall till 30%.? Hur sannolikt är det att C nästan halverats samtidigt som vi imars har fått mätningar från SIFO och Synnovate som visat på uppgångar och att Maud är högrankad i förtroendemätningar?

Jag tror inte heller att vi ser en tendens mot ett tvåpartisystem. Detta beror på att sedan 2006 ligger S och M i stort sett still på 2/3 av väljarkåren.
Mätningar kan vara intressanta, men skall tas för vad de är.Detta gäller oavsett det går upp eller ned.

lördag 28 mars 2009

Upp ur sofforna!

I DN kan vi läsa om att centerpartiet nu har flest soffliggare. Detta är en god signal för oss att mobilisera inför EP valet och valen 2010. Istället för att se det som ett problem vill jag se det som en möjlighet. Upp ur sofforna alla centerpartister! Vi vet sedan tidigare att det finns en stor grupp som i olika så kallade snurror märker att deras åsikter stämmer med våra.

På andra sidan kölen

Norska centerpartiet sitter i regering med Arbeiderpatiet och Socialistisk venster något som skiljer våra partier åt. På samma sätt är det med det massiva EUmotståndet som finns hos våra norska vänner. Däremot finns fortfarande många likheter . Norrmännen liksom vi driver frågor kring det gröna samhället. Man driver frågor om utbyggd vindkraft, utbyggda elnät över hela landet, en levande landsbygd, omställning till ett klimatvänligare livssätt , gröna transporter och har den tron på småföretagarnas betydelse för tillväxten.
Allt detta förenar och göra att vi som partier trots olika val av samarbetspartners har en viktig uppgift i våra länder.

fredag 27 mars 2009

Underlätta för företagare i svåra tider

Man kan undrlätta för inte minst småföretagarna genom att ge dem kortare tid för att få betalt för de varor och tjänster, som de levererar till en kommun.Detta har jag med stöd av mina Allanskollegor i Göteborg föreslagit. Igår lämnade vi in vår motion.
Vi vill underlätta på vårt sätt för att företagarna skall klara sin likviditet i tuffa tider. Kommunens eget bolag är duktig på att själv kräva in pengar av felparkerare. Dessa "syndare" har åtta dagar på sig att betala samtidigt som en företagare kan få vänta 30 dagar på att få betalt. Bara en uppsnabbning med 10 dagar skulle kunna bli vekningsfullt. Detta har också framkommit i möten, som jag har haft med Företagarna i Göteborg.

Lite stolt

Får man vara lite stolt? Ja jag känner mig lite stolt idag när jag läser att kommunstyrelsen i Göteborg nu föreslås gå vidare och genomföra det som blev beslutet med anledning av min motion om Slottsskogen. Jag motionerade om att Göteborg skulle utreda hur man skulle kunna få Slottsskogen,Änggårdsbergen och Botaniska trädgården att bli nationalstadspark. Beslutet blev att man skulle skärpa skyddet av Slottsskogen. Nu föreslås att vår älskade park blir natrreservat. Ett stort steg i rätt riktning. Ibland måste jag erkänna att även majoriteten i Göteborgsfullmäktige kan lyssna och ta till sig goda förslag.

torsdag 26 mars 2009

Trängsel/framkomlighetsavgifter i Göteborg

Ikväll debatterar vi i Göteborgsfullmäktige om sk. trängselavgifter eller vad man vill kalla det. Kristdemokraten Martin Hellström har med en motion öppnat för en utredning om detta. S-v-mp är med på det men inte förutsättningslöst. I mitt inlägg angrep jag deras låsning för en sådan utredning. Man låser redan vart eventuella inkomster skall hamna och man säger nej till att ta upp frågan med grannkommunerna på det sätt som Martin ville.. Det är till cykelvägar och kollektivtrafik pengarna skall gå, tycker vänsterkartellen. Jag menar att det kan vara ett mål. Men om vi tror på att vi i framtiden helt skall ha fossilfria fordon, så vore detväl konstigt om vi fordonsindustrins hjärta inte tror på dessa fordon och att dessa fordon behöver gator och vägar att köra på.Med andra kan det finnas flera goda ändamål. Dessutom tryckte jag på att man i en utredning måste ta hänsyn till vad klimatskattehöjningarna, ändrade drivmedelsförmåner mm får för effekter på trafimängden. Vi vet då inte behovet av trängselavgifter. Finns det kvar?
Dessutom måste fördelningseffekterna belysas- vad får det för konsekvenser för de som är beroende av bilen för att få livspusslet gå ihop?
Jag är öppen för trängsel- eller framkomlighetsavgifter i Göteborg, men låt utredningen göras först.Det vore hederligast.

måndag 23 mars 2009

Gotland

Jag var på distriktsstämma på Gotland i lördags, vilket har skrivits om i Gotlands Tidningar. Gotlandsdistriktet är ett fint distrikt med många trogna och aktiva medlemmar. Partiet leder kommunen, men saknar en riksdagsplats. Lars Thomsson som gör ett fint arbete i partistyrelsen kandiderade förra gången, men slogs ut av en socialdemokrat och en moderat. Jag fick en stark känsla när jag var på Gotland i helgen att man hade behövt en centerpartist i Riksdagen.
Nu blev det en hel del diskussion om dieselskatten. Jag förstår att jordbrukets villkor rent allmänt är viktiga frågor inte minst på Gotland. Däremot hävdar jag att en höjning av dieselskatten också är en trovärdighetsfråga. Skall de gröna näringarna producera och marknadsföra bioenergi , så måste man väl visa att man tror på den energikällan. Då säger någon men alternativen finns inte. Nej, och jag tror inte de kommer fram förrän man får anledning att ta fram dem. Det är också en anledning till att höjningen inte kommer förrän först 2011 för att vara färdig 2015. Centerpartiet hävdar i och utanför Regeringen att jordbruket liksom annan småföretagsamhet skall stimuleras med ytterligare sänkta egenavgifter. Det är bättre att satsa på landsbygdens utveckling på det sättet än på att göra det i strid med våra miljömål. Centerpartiet vill fortsätta se livsmedelssektorn som en framtidsbransch. Jag hoppas att vi inte skall vara ensamma om detta. Samtidigt driver vi på i klimatarbetet med hög trovärdighet.

söndag 22 mars 2009

Nya steg för en bättre skola

I Svd kan man läsa om Välfärdsgruppens i Centerpartiet förslag om mer undervisningstid i skolan. När vi har diskuterat det i vår grupp har vi utgått från att svenska elever har för lite lärarledd undervisning. Om vi vill ge svenska ungdomar en chans att klara sig med godkända resultat och stå sig på internationell arbetsmarknad måste vi se vad vi kan göra på olika sätt. När vi pratar om detta blir det lätt en fråga om att korta ned sommarlovet. Egentligen handlar det om att i första hand nyttja den tid som finns bättre och visst sommarlovet kan bli någotkortare, men marginellt . Det kan bli fråga om kanske en vecka .
Det här är bara ett av flera exempel på att Centerpartiet syns och kommer att ännu mer synas i skoldebatten.

tisdag 17 mars 2009

Flexibilitet för fler jobb

I fredags ordnade vår grupp för fler företag och jobb med Torbjörn Egerhag i spetsen ett seminarium om en ny modell för arbetsmarknaden, vilket åsyftas i SvD.. Den innebar ett antal förslag om att höja a-kassan för kortare arbetslöshet och sänka den för långtids, ett framtidskonto för att man skall kunna kompetensutvecklas och lättnader i arbetsrätten. Det senare handlade om undantag för två anställda från turordningen för alla företag, förlängd provanställningsperiod och en variant av vårt förslag på ungdomsavtalet.
Det råder inte tankeförbud kring arbetsrätten även om förhandlingarna om ett nytt huvudavtal har brutit ihop.
En ökad flexibilitet i syfte att förenkla för fler att komma in i arbetsgemenskapen måste kunna diskuteras på ett konstruktivt sätt. Helst mellan arbetsmarknadens parter ,men också i andra sammanhang till exempel Riksdagen. En ny modell kan bli en vinn- vinna situation för alla parter.

måndag 16 mars 2009

Brottsligheten och tillväxten

Den råa brottsligheten med tjejgäng som rånar, killar som skall spela macho, organiserad brottslighet med åtföljande gängkrig hotar i första hand tillvaron för brottsoffren och alla de som känner tryggheten hotad. Det finns dock ytterligare en aspekt, som jag har tagit upp i bland annat kommunfullmäktige. Den hotar kommunens tillväxt.
Orter som förknippas med kriminalitet tappar i attraktivitet dels för de som vill flytta dit för att bo dels för de som vill etablera företag i området. Med andra ord kriminaliteten hotar Göteborg på olika sätt.
En del säger att man skall inte överdriva enskilda händelser. Det är sant- förmodligen är situationen värre i Köpenhamn . Där pågår också en politisk debatt där man jämför med det lugna Sverige. Samtidigt tror jag att det kanhända att denna typ av kriminalitet, som går i vågor ,också kan eskalera här.
Jag har ingen universallösning men tror att det är viktigt att:

 • Sätta in resuser tidigt. Därför är insatser i familjer med problem viktiga, satsningar på elevhälsovården med både skolsköterskor och skolkuratorer,psykologer måste förbättras- inte minst i Göteborg.
 • Snabba insatser med tydliga påföljder. Synliga poliser och nolltolerans mot brott.
 • Satsningar på polis,åklagar- och domstolsväsende. Jag hoppas att det som Regeringen nu gör får effekt.
 • Reformera skolan så att man får en chans att finna sig tillrätta och hamna på den utbildning som passar ens intrsse och begåvning. Detta kommer nu genom en ny gymnasieskola.
 • Att de som inte har klarat skolans krav får- med folkhögskolor och vuxenutbildning- en andra chans. Den möjligheten är jätteviktig.
 • Bryt utanförskapet och få fler av de som stått utanför arbetsgemenskapen att få komma in.
 • Belöna civilkuraget redan i skolan. Jag föreslog en civilkuragesatsning i samband med kommunens budget. Det skall löna sig att vara modig
 • Symbolmarkeringar som hur vi håller rent i staden. Snabbt bort med klotter och skräp sänder signaler om hur vi vill att det skall se ut.Smittar av sig på annat.
 • Använd lagen som stöd för att komma åt mobbarna i skolan
 • Mer vuxennärvaro - fenomenet med nattvandrare som gör en fin och värdefull insats är snarare ett symptom på hur illa det är ställt. Vi måste organisera oss för att integrera generationerna på sta´n - visst är det märkligt?

(Notera att jag gör inte anspråk på fullständighet i min lista och den har ingen prioriteringsordning.)

Jag vet - man skall inte överdriva -men göteborgarna och andra skall våga gå ut på gatan. Det är de hederliga människornas stad och inte en stad för smågangsters och organiserade ligor.

söndag 15 mars 2009

SIFO

Jag brukar inte skriva om opinionssiffror-i Skånska Dagbladet, SvD,GP- på bloggen. Oftast hopplöst då de dels är så frekventa dels för att det hoppar upp och ned och det är bara ett resultat som räknas- VALET. Bäst idag var ändå att avståndet mellan Alliansen och Vänsterkartellen minskar och att Centerpartiet gör en uppgång om än bara på 0,4%. Farligt att dra för långtgående slutsatser. Däremot tror jag att vi nu ser:
 • Förtroendet i den värsta av globala ekonomiska kriser stärks för den sittande regeringen.Varning för att tro att detta bara håller i sig per automatik. Förtroende skall ständigt vinnas.
 • Min gamla teori om att först måste förtroendet för statsministerns parti stärkas för att övriga skall kunna lyfta tror jag fortfarande på. Ju närmare valet desto mer jämnar det ut sig inom Regeringen
 • Centerpartiet har att med sina ministerposter både hantera den strukturkris svensk industri befinner sig i och klimatkrisen. Rätt hanterat ger det utdelning, men det är inga lättköpta poäng. Dessutom kan ett MVG i dessa grenar hur konstigt det än låter ändå landa hos det största partiet. Men dagens positiva siffra för C kan vara ett tecken på att väljarna tycker att centerministrarna gör ett gott jobb. Än en gång dra inte för långtgående slutsatser.
 • Det är långt till valet. Be cool! Tro på strategin som partiet har och handla efter den . Visst planer är planer och är bra att ha för att kunna improvisera efter.

Jag känner ett ödmjukt lugn.

lördag 14 mars 2009

EMU

Personligen har jag röstat ja till att Sverige skulle införa euron som valuta. Däremot har jag stor respekt för folkviljan, som sade sitt 2003. Vad som över tiden varit bäst för Sverige är svårt att tvärsäkert säga. Tittar man bara på kronkursen är det lätt att stirra sig blind på dess låga värde. Visst var det skojigare att åka till Spanien eller USA och kunna vrålshoppa på grund av en starkare kronkurs?Men den här frågan kräver en djupare analys än så.Hur den nu låga kursen har påverkat exporten positivt kan också diskuteras även om det rimligen bör ha haft viss effekt. Hade det exportberoende Sverige legat ännu sämre till? För ett par år sedan kunde vi se att vårt läge var starkare än euroländernas. Viktigast för oss är att fortsätta att hävda sunda statsfinanser så att vi kan ha handlingsfrihet att den dagen vi vill kunna gå in i valutasamarbetet.
Med andra ord denna fråga kräver intellektuell hederlighet där man seriöst väger för - och nackdelar. Denna öppning gav redanCenterpartiets förtroenderåd i höstas när man tog valplattformen för EP-valet. Den öppningen ger ocksåMaud Olofsson i SvD idag. Hon har en pragmatisk inställning med djup respekt för demokratiska spelregler.
Låt oss följa utvecklingen och analysera den för att sedan kunna avgöra om det är aktuellt med en ny folkomröstning. Men hantera demokratin och folkomröstningar med varsamhet. Den är frågan har inte plats för ytlig tvärsäkerhet.

onsdag 11 mars 2009

Ta konsekvenserna

Det går inte bara att snacka om klimathotet. Vi måste också ta konsekvenserna av detta. Det innebär att vi måste använda olika sätt att driva en klimatvänligare utveckling. Hit hör klimatskatterna. Regeringen föreslår klimatskatter som ett medel liksom stimulanser som elcertifikat. Helt förutsägbart kommer från oppositionen - för lite ( har vi hört den förut?) , Från LRF ges kritik för det som skall betalas på dieselskatten och skogsindustrierna säger sitt. Jag förstår de jordbrukare som känner sig pressade av en tuff ekonomisk situation. Däremot tror jag att när man ser helheten kan man också se möjligheterna för de gröna näringarna i omställningen till en klimatvänligare värld. Hela klimat-och energiproppen är en stor framgång för de gröna näringarna.
En sak är klar Regeringen ger en tidsperiod att ställa om sig och bli mer klimatsmart. Chansen finns att ställa om och den som ställer om ser att det lönar sig. Samtidigt måste vi kunna skatteväxla och stimulera företag inklusive jordbruksföretag genom att tex. sänka egenavgifterna.

Det gör ont

Det fanns en tid när man visste vad de överlevande offren från nazityrannin hade gått igenom. Idag läser jag i SvD om överlevande som fått skadestånd från tyska staten avdraget från sin pension i Sverige. Jag kände en man som fick ett sådant skadestånd för de lidanden, som han hade fått utstå .För honom och många med honom var detta en skärva av kompensation för det lidande man hade fått utstå.Det är inte bara pengarna i sig utan snarare markeringen av att tyska staten erkänner de brott som har begåtts. Man skall akta sig för att utifrån en artikel kommentera myndighetsutövning- jag vet det . Men det kan inte vara meningen att man skall tillämpa reglerna på detta rigida sätt. Låt oss se vad som kan göras!

söndag 8 mars 2009

Lärarlöner

I veckan träffade jag Eva-Lis Sirén ordförande för Lärarförbundet. Det var ett bra möte där vi diskuterade bland annat mitt/ vårt utspel om mer av individuell lönesättning bland lärarna. Vår grupp, som har jobbat med välfärdspolitiken har bland annat visat på lärarnas betydelse för elevernas trivsel och resultat i skolan. Bättre betalt till duktiga lärare och låt de sämre vänta och få en chans att förbättra sig. Vi ger skolan förtroendet att ge våra ungdomar e en kunskapsgrund för att gå ut i livet. Då är lärarna det viktigaste medlet för detta. Detta kräver också kvalificerad utvärdering och skolledare som ägnar huvuddelen av sin tid till att vara pedagogiska vägledare .
Sedan pratade vi om Centerpartiets mål om mer ramar och kramar i skolan. Samtidigt som skolan måste åstadkomma bättre kunskapsresultat så måste också den varma sidan hänga. Då kan det vara bättre elevhälsovård, mer elevinflytande , satsningar på elever med särskilda behov av stöd, nolltolerans av mobbning osv.

lördag 7 mars 2009

Hushållsnära tjänster

Centerpartiet gillar avdrag för hushållsnära tjänster. Maud Olofsson och partiet har varit pådrivande för det system, som nu finns och som blev verklighet tack vare att vi fick en ny Regering (för egen del tog jag upp ett liknande förslag på kommunal basis när jag var kommunalråd i Skövde 1993, något som fick sossarna och exkommunisterna "att gå i spinn"). Idag har fp (läs i Svd,Svt) lanserat ett förslag om utökat avdrag för barnfamiljerna. Låt oss positivt titta på detta. Allt som får livspusslet att gå ihop och gynnar tjänstesektorn är välkommet. Nu är avdraget utökat med det som kallades ROT, men vad jag förstår menar man det som är särskilt kopplat till det hushållsnära. Den enda komplikationen kan vara att man komplicerar genom att ha särregler, men det kan nog lösas.

lördag 28 februari 2009

Ja Du Ibrahim- snacka går ju

Först välkommen till partisekreterargruppen Ibrahim Baylan ( visst krävs det ett kongressbeslut först-men det verkar klart?) Läser på DN och Newsmill att du skyller en ökad arbetslöshet på Regeringens så kallade passivitet. Dessutom verkar det på dig som om den ökade arbetslösheten är en unik svensk företeelse.
Ja, när Alliansen fick ta över i högkonjunkturen då lämnade socialdemokraterna över miljonen utanför arbetsmarknaden. Efter det lämnade ca 170 000 utanförskapet ungefär lika många som ett helt Linköping. Enligt Konjunkturinstitutet kunde ca 1/3 bero på Regeringens politik. Då sade sossarna att det var inte så konstigt för det var högkonjunktur. Men varför lyckades då inte s själva i högkonjunkturen?
Om man läser Baylans uttalande är det Regeringens fel och "passivitet"att varslen och arbetslösheten ökar i den djupaste globala ekonomiska krisen. Samtidigt som detta sker kommer det till nya jobb, vilket ofta glöms i rapporteringen.
Hur skall Vänsterpakten lösa krisen ? Är det att driva bilfabriker? Är det några nya paket?
Alliansen har valt att stimulera ekonomin med ett särskilt stimulanspaket i november, fordonsindustriprogrammet på cirka 28 mdr kronor i december, en budget med kraftfulla satsningar på en av er eftersatt infrastruktur, satsningar i forskning, yrkesvux,skattesänkningar för så kallade vanliga skattebetalare, sänkta arbetsgivaravgifter, en särskilt sänkt social avgift för ungdomar osv. Detta för att dämpa krisens effekter och bibehålla köpkraften.Till detta kommer en rejäl reformering av den orättvisa skola med utslagning av stora ungdomsgrupper, som du lämnade efter dig som skolminister.
Dessutom sätts nu omfattande arbetsmarknadsåtgärder in. Grunden för allt detta är att statsfinanserna är sunda. För det krävs ansvarsfullhet och inte överbudspolitik .

Klimatet kan bara bli bättre

Fredrik Tenfält konstaterar i en krönika i GP att klimatet i fullmäktige i rikets andra stad kan ha blivit bättre efter jul. Det kan stämma. Som fullmäktigeledamot hoppas jag på detsamma. För det första vore det bra , vilket den förträfflige ordföranden Jörgen Linder försöker få stopp på, att koncentrera debatten till det som fullmäktige skall syssla med. Hittills ägnar vissa ledamöter mer tid åt att försöka diskutera nationella och internationella frågor alltifrån förhållanden i Gaza till A-kasseregler.
För det andra är det bra om man kan få stöd för goda förslag oavsett var de kommer ifrån. För egen del måste jag konstatera att jag med mitt enda mandat ändå känt visst stöd även från majoriteten för mina motioner ( till exempel skärpta regler för att skydda Slottsskogen, Botaniska och Änggårdsbergen och miljövänligare grillplatser) eller stöd när jag till exempel interpellerat om ungdomsvåldet. Däremot kan jag se att det i många fall varit en regel att man med omskrivningar har försökt tassa runt goda förslag från Alliansen .
Jag tror att politiken tjänar på att man kan erkänna och bejaka goda förslag utan att snegla på vem avsändaren är. Dessutom hoppas jag att fullmäktigedebatterna skall få mer av lyhördhet,ömsesidig respekt och saklighet. Jag skall försöka ge mitt bidrag efter bästa förmåga.

Västra Götaland ingen parentes

Jo Peter (Peter Lenken) i GP regionfrågan har tagit ett stort steg framåt. Vissst det tog lite tid och vi får vänta med att se nya regioner över hela landet före 2015.Att en sammanslagning Västra Götaland och Värmland inte går att göra på en kafferast är nog klart för de flesta. Först måste man bli klar i de båda länen med hur man vill ha det.Däremot har det inte varit givet att få en bred uppslutning för att fortsätta att ha tre folkvalda beskattningnivåer med utökade befogenheter. Västra Götalands- och Skåneregionerna är ingen parentes utan början på något nytt. Med ett underifrånperspektiv blir regionbildningarna i Halland och Gotland också exempel på att vi kan ha regioner som kan driva regionala utvecklingsfrågor utan att man tvingar ihop dem med andra. I en DN debatt sade bland Mats Odell, mina fp och m kollegor och jag att vi skulle ha ett underifrånperspektiv på regionbildningarna. Nu har vi det. Runt om i landet drivs processer av våra förtroendevalda. En del har nog blivit överrumplade av kraften i detta.

söndag 22 februari 2009

Skattebetalarnas pengar

Läser iunder rubriken "Varför så negativ Maud" att Västsvenska Industri- och handelskammarens vd i ett nyhetsbrev ställer sig frågande till varför Regeringen inte vill gå in i ett ägarskap för SAAB. Nog har väl Maud ändå varit välgörande tydlig i sitt försvar av skattebetalarnas pengar. Dessutom har Regeringen sedan i december visat på ett fordonsindutripaket på ca 27 mdr kr med undsättningslån, forskningsbolag och lånegarantier. Däremotblir det lite märkligt när ledande företrädare för näringslivets organisationer ropar på mer statligt ägande och att satsa skattepengar(skatter som man oftast anser för höga eller ibland anser ineffektivt använda) på att äga företag som inte näringslivet självt (GM) satsar på. Men staten det är vi alla. Skattebetalarna har givit politiker ett förtroende att hantera deras pengar.Skattepengar har man dessutom visat att man är beredd att använda för satsningar i fordonsindustrin, men på ett för skattebetalarna klokt sätt.

torsdag 19 februari 2009

I en krönika på GP har gjorts en slarvig beskrivning av Samtal för Sverige, som Alliansen nu har startat. Samtal för Sverige är en dialog där vi vill lyssna till människors problem, drömmar och idéer för hur vårt land skall kunna bli bättre. Den påminner om den Framtidsdialog,som Centerpartiet genomförde förra året.


Däremot vilket jag svarade på en fråga på en presskonferens innebär inte lyssnandet att vi ger upp grundläggande principer om till exempel valfrihet och mångfald det som krönikören kallar privatiseringar. Då tror jag att man har vänt sig till fel Allians- då finns vänsterröran att välja. Jag menar alltså att lyssnandet och lyhördheten inte innebär att man själv sitter utan grundläggande värderingar och en framåtsyftande politik. Men för att kunna utveckla den så är det viktigt att möta människor i samtal . Det tror jag står klart för de flesta.

onsdag 18 februari 2009

Moderaternas debattartikel i DN igår var olycklig. Även om det finns bra delar i deras förslag är tankarna om upphävt medborgarskap mm oacceptabela. Centerpartiet som ett liberalt parti kommer att fortsätta att driva frågor om ett öppet Sverige. Då kan vi till exempel inte ha två sorters medborgarskap, eller anamma språktester. Nej, ge en bra svenskundervisning- det behöver förresten en del infödda svenskar också, f nya svenskar snabbt i arbete, visa förtroende inte misstroende.
Centerpartiets linje är att dra en tydlig gräns mot tex sverigedemokraterna, något som jag också är tror att moderaterna vill. Det finns inget utrymme för anpasslighet till sd.

fredag 6 februari 2009

Polis ett fint och viktigt yrke

 • Polis är ett av de finaste yrken vi har. Detta ställer krav - dels på utbildning dels på integritet och mognad. Bra att den ansvarige chefen vid Malmöpolisen har anmält sig själv. Hur skall vi få ungdomar i områden som Rosengård att känna sig som en del av vårt samhälle om de som skall skydda det har dessa attityder? Det som har kommit fram är en skandal.

Blandade känslor

Igår träffade jag många partivänner i Visby. Kärnkraftsfrågan sitter djupt i partisjälen. Därför måste man respektera att frågan väcker känslor. Men jag mötte förståelse, stolthet och eftertänksamhet. Som Anna-Karin Alterå, Andreas Carlgren och jag sade när vi stod på scenen för ca 100 centerpartister -- vi behöver inte gilla kärnkraft. Däremot skall vi lyfta allt det som är viktigt för oss - att satsa på det förnyelsebara och energieffektivisering. Kärnkraften kommer tvingas att hävda sig på marknaden utan statligt stöd och med högre krav på att stå för försäkringskostnaderna. Jag tror att vi nu ser inte är kärnkraftens ljusnande framtid utan en historisk vändpunkte för en grön energiutveckling.

torsdag 5 februari 2009

Två poliser i Malmö

Inspelningar från en polisbil i Malmö skadar rättsväsendet. En sådan attityd hör inte hemma hos personer, som skall skydda vårt lands grundläggande värderingar om demokrati och människors lika värde. Tydligen nödvändigt att granska polisaspiranternas värderingar innan man släpper ut dem på fältet.Jag vet inte när dessa polismän är utbildade , men det spelar ingen roll. Jag är övertygad om att detta är ovanligt, men nog så allvarligt.

Centerpartiet och energin

Historisk dag. Efter åratal av kamp för att ersätta kärnkraften med alternativ energi har det stora steget tagits. centerpartiet är inget kärnkraftskramarparti. Vi har fått inse att andra är det. Därför är det en realitet av vi har ett alldeles för stort beroende av vattenkraft och kärnkraft. För att minska detta beroende måste sol,vind,vågkraft, torv mm fram. Jag är övertygad om att om man som nu satsar på det förnyelsebara så kommer inte kärnkraften vara så intressant. Dessutom inga statliga bidrag till kärnkraft och större krav på att bolagen tar ökat ansvar för riskerna. Frågan är hur intressant denna energikälla då är?
Till 2020 50% förnybar energi, 10% förnybar energi i transportsektorn, 40% minskning av utsläppen av klimatgaser. Betydande enrgieffektiviseringar och ett utvecklat elcertifikatsystem känns bra.

onsdag 28 januari 2009

Mer makt åt folket!

Idag har Regeringen nått fram i regionfrågan. På DN och på SR kan man läsa om detta.Detta känns mycket bra.

Centerpartiet har kämpat för att de regionala frågorna skulle beslutas av folkvalda regionfullmäktigen istället för av statliga länsstyrelser.

Nu är vi där. Moderaterna har nu accepterat att den folkvalda regionala nivån skall finnas. Ett stort steg framåt . Samtidigt blir Skåne och Västra Götaland permanentade och inte bara försök. Det som inte kommer är att få andra nya regioner 2011 utan att vi får räkna med detta 2015. Gotland och Halland blir däremot regionkommuner. Detta är en viktig demokratisk reform där beslut skall kunna fattas så nära medborgarna som möjligt.

måndag 26 januari 2009

Jämtland

På partisekreterarbesök hos Centerpartiet i Östersund. I Böle byskola får vi träffa rektor,lärare och elever i en byskola som för några år sedan skulle läggas ned. Istället för att ge upp startade man en friskola. Idag ökar barnantalet och man vill bygga till. Däremot verkar krafter försöka hålla tillbaks . Heja Böle!
Senare besöker vi Nils G Åsling som på Jamtli signerar sin senaste bok. Still going strong!
Nu väntar besök på landstinget där man presenterar ett projekt med mobil äldreläkare. Helt rätt i tid. Patienten i centrum.
På kvällen dialogmöte med centerkretsen. här vädrades frågor om välfärd, uranbrytning, partiets strategi osv. Bra samtal. Tack

söndag 25 januari 2009

Komvux och folkhögskolorna

Regeringen genomför en viktig förändring av grund- och gymnasieskolan. Den är nödvändig och bra. I en tid där antalet underkända elever ligger på en skrämmande hög nivå måste man ändå fundera på hur vi i framtiden inte förlorar en generation ungdomar, som har fått en bristfällig grund att stå på.Senare i livet kan det visa sig att dessa till exempel hade en begåvning och ett intresse för att läsa på högskolan. Att då stå dåligt rustad som individ ställer särskilda krav på att samhället -oftast kommuner och landsting- kan erbjuda vuxenutbildning. Därför ser jag som centerpartist att Komvux liksom våra folkhögskolor i högsta grad har en plats i det framtida utbildningsutbudet. Kanske behövs det mer än på länge.

fredag 23 januari 2009

Försvaret

Senaste dagarna har känts märkliga i debatten. Jag har intresserat mig för säkerhetspolitik under många år. Det som har varit kännetecknande är vikten av samsyn. Försvarsberedningen har lagt sitt förslag. Jag beklagade då i Ekot att fp kom med ett eget yrkande i sista minuten om att gå med i NATO. I övrigt fanns en stark samsyn. Nu har Regeringen valt att förlänga tiden för en proposition för att få ett så bra underlag, som möjligt. Regeringen är enig- vad jag kunde förstå på Jan Björklund i Riksdagens utfrågning igår. Men jag förstår varför han fick frågorna. Självklart blev bilden förvirrad efter hans tal i Sälen.
Det är viktigt att alla sänder ett likartat budskap inte minst kring säkerhetspolitiken och gentemot omvärlden.

söndag 11 januari 2009

GAZA

Jag hoppas att många har haft en lika skön julledighet, som jag har haft. Däremot kan man konstatera att politiskt har helgen varit fylld av sorgliga nyheter från Gaza. Vi är många som upprörs av bilder på barn som skadats och dödats avIsraels offensiv mot Hamas.

Jag är en vän av staten Israels rätt att existera. Samtidigt är jag övertygad om att palestinierna måste få en egen stat och att Israel och Palestina måste kunna leva i fred sida vid sida.

Som vän till staten Israel innebär det inte att jag okritiskt kan accceptera allt. Jag är till exempel kritisk mot bosättarpolitiken och de övergrepp, som jag kan läsa om i tidningarna. Våld föder våld. Brott mot folkrätten kan inte försvaras vem som än begår dem.Därför tror jag att attackerna på Gaza bara leder till mer terrorism. Trots att jag faktiskt förstår att Israel är trötta på Hamas raketattacker mot israeliska städer( attacker understödda av den religiösa diktaturen i Iran). Hur hade vi som Niclas Ekdal skrev :reagerat om man dagligen hade legat på Åland och beskjutit Stockholm. Låt mig då säga att detta försvarar inte brott mot folkrätten oavsett de görs av israeler eller palestinier. Däremot förklarar den kanske Israels frustration. Här är inte svart eller vitt, här är inte helgon eller djävlar.

Det är ungefär som med USA också med Israel- även om jag tycker om den demokratiska grund som dessa nationer vilar på måste jag inte tycka om den inrikespolitik eller ens utrikespolitik som man för under vissa regeringar.

Jag förstår att man upprörs över situationen. Jag har både palestinska och judiska vänner, som jag tänker på i dessa dagar.Däremotblir jag också upprörd när jag i GP läser om hur man i en demonstration i Göteborg bränt Israels flagga, som man dessutom ritat hakkors på. Att försöka kränka ett folk- judarna- som utsatts för ett av historiens och vår civilisations värsta brott- nazisternas förintelse gör mig ont. Är detnågot folk som historiskt fått känna av diskriminering och förföljelse är det detta.

Avslutningsvis må vi få se Israel och palestinier vid förhandlingsbordet för en långvarig fred- en dröm. Men vi får aldrig sluta drömma. Drömmen om fred och samexistens i Mellanöstern måste leva vidare .