tisdag 23 december 2008

GOD JUL!

2008 har varit ett år i upp- och nedgång. Samtidigt som Alliansens politik har medfört fler i arbete, satsningar på forskning och infrastruktur, bättre villkor för företagandet så har vi drabbats av en global finanskris. Stilmulanspolitik och insatser för att hjälpa fordonsindustrin har kommit högt på agendan. Men låt inte finas-och strukturkrisen förminska insikten om den andra stora krisen- klimatkrisen. Vi måste kunna arbeta med att möta flera problem samtidigt. Hoppas också att krisen kan leda till att vi blir bättre på att få fler att känna gemenskap. Visst känns det hemskt att vi i vårt rika land har människor som saknar tak över huvudet .
Jag är ändå optimist och tror att vi som så många gånger tidigare kan vända en negativ utveckling. Men det kommer att kräva både insikt, mod och omtanke.
Njut ändå av helgerna , för jag tror inte att det blir bättre av att vi deppar.
Tack alla fantastiska människor som jag har fått möta under det häråret. Direkt kommer Fontänhusen i Båstad, Sharafs hjältar i Göteborg och Vårdcentralen för hemlösa i Göteborg på näthinnan. Exemplen är fler.

God Jul och hopp om ett Gott Nytt 2009 - ett 2009med fler människor i gemenskap

torsdag 18 december 2008

Lärarna

Gunnar Ohrlander skriver en debattartikel i Aftonbladet. Så rätt han har- en skola är inte bättre än sina lärare. Han trycker på hur viktigt det är med en god lärarutbildning, utvärderingar och satsning på goda pedagoger.
Bra. Än en gång- stimulera de goda krafterna. Mer av utvärdering, individuell lönesättning och satsning på lärar-ochskolledarutbildning. Detta är vi skydiga våra ungdomar- det är dem skolan är till för. De har rätt att kräva en skola i världsklass.

onsdag 17 december 2008

(C) fortsätter debattera skolan

Igår hade vi ett direktsänt cafésamtal på webben med Ulrika Carlsson, riksdagsledamot, lärare och fd. kommunalråd; Magnus Andersson ordförande för Centerungdomarna och Josephine Bladh ordförande för SVEA- Sveriges Elevråd.

Det var ett led i den kraftsamling som Centerpartiet gör och kommer att göra på ungdomar och inte minst hur ungdomar har det i våra skolor.

Det behövs mer ramar och kramar i skolan. Med andra ord allt är inte en fråga om att inte ha på mobilerna i klassrummen eller att ta av kepsen. Det handlar också om undervisningens kvalitet, läraranas kompetens, duktiga rektorer och inte minst att kunna hitta en skolsköterska eller skolpsykolog. Vi kom också in på frågan om mer elevinflytande och självstyrande skolor . Elevers självklara rätt att överklaga sina betyg kom också upp.

Här kan du se filmen:

torsdag 11 december 2008

Fordonsindustrin

I Svdläser jag om Regeringens åtgärder för att stärka fordonsindustrin. Fordonsindustrin är viktig , inte bara för Västsverige utan för hela Sverige. Det är lätt att rycka på axlarna och tycka - får ni inte era bilar sålda får ni väl lägga ned. Ett sådant synsätt har inte Sverige råd med. Det handlar om en bransch, som bidragit och kan bidraga till en stark svensk ekonomi.Jag tycker att Regeringen med Maud i spetsen har agerat klokt i den här frågan. Man äventyrar inte skattepengar på att försöka äga och driva bilfabriker, som en del i panik har ropat efter. Istället har Maud och hennes medarbetare metodiskt arbetat med frågan utan att låta sig provoceras. Nu satsar man istället på långsiktigt utvecklingsarbete för att möta framtidens behov, något som GM och Ford borde gjort tidigare. Det är en ansvarsfull avvägning mellan olika behov.Det är lätt att sitta bredvid utan ansvar och kritisera, men den som har ansvar för att människor har jobb, att Sverige har ett näringsliv att leva av och samtidigt inte skall" kasta skattepengarna i sjön "är värd respekt.

tisdag 9 december 2008

Vad gör man med en exkommunist?

Lars Ohly värjer sig för att bli kallad kommunist. Det är ok. Men för mig är han ändå en exkommunist.
Vad skall han bli?
Nu får man väl se både Lars Ohly och övriga vänsterministrar in spe. För just det är vad de är: sina egna drömmars ministrar. Jag har funderat på hur det skulle det se ut med finansminsiter Ohly? Mannen som givit det nedcabbade utgiftstaket ett ansikte.
Näringsminister Ohly?Partiledaren för ett parti som har varit kommunistiskt och är socialistiskt och velat förstatliga näringslivet. Känn på den!
Utrikesminister Ohly? nej till EU, nej till solidariska fredsinsatser med svensk trupp, osv
Europaminister Ohly? .......
Socialminister Ohly? stopp för de valfrihetsreformer som nu har tagit fart inom omsorg och vård- åter till socialistiska former
Försvarsminister Ohly? skall v ha något försvar kvar?
Skolminister Ohly? åter till "flummskolan"
Infrastrukturminister? Kommer vägarna att få några pengar?
Ja listan kan säkert göras längre.

fredag 5 december 2008

Logiken och paniken

Har redan läst komentarer om stimulansåtgärderna i bland annat Aftonbladet ,DN,och Svd.Ena stunden ropas på mer pengar till stimulanspaket än nu lagda 8 mdr andra stunden talas om att staten skall gå in och mer eller mindre ta över fordonsindustrin. Var skall man få pengar till detta om man samtidigt lägger ut alla pengar på en gång i stimulanspaket. Är det logiskt? Vore det smart att ta alla pengar på en gång? För det första läggs pengar till stimulanser av ekonomin i budgeten för det andra kommer nu ytterligare dryga 8 miljarder. Sedan får framtiden visa om mer behöver göras. Oppositionen gör knappast någon nytta med sina reflexmässiga kommentarer utan skapar bara ytterligare oro bland redan oroade människor. Vad vi nu behöver är inte ett kortsiktigt partipolitiskt exploaterande av en internationell kris utan istället ansvarsfulla och genomtänkta åtgärder med siktet inställt på att mildra krisen och ha handlingsutrymme för fler insatser.
Men för allt i världen- låt inte paniken styra agerandet.

Regeringen gör storsatsning

Många är oroade över den globala ekonomiska kris, som drar över världen. Observera - detta är en global kris. Oppositionen försöker göra detta till en inrikespolitisk fråga. Det är inte förvånande. Sveriges goda statsfinanser är fortfarande en trygghet och är det som nu gör det möjligt för regeringen att agera för att dämpa effekterna av den globala krisen. Notera att budgeten för 2009 är en expansiv budget med sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt, enklare regler för företag, en särskild sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar, ytterligare jobbskatteavdrag, giganiska infrastruktur - och forskningssatsningar osv.
Idag lägger Regeringen ytterligare dryga 8 miljarder på bland annat ROT-avdrag, ännu mer i infrastruktursatsning, arbetsmarknadsåtgärder, yrkesvux, nystartsjobben mm
Socialister och miljöpartister kommer säkert att säga att detta är för lite, men notera då att budgeten redan innehåller åtgärder förutom detta. Och förresten när skulle oppositionen kunna erkänna att något Alliansen gör är bra?

tisdag 2 december 2008

Skandal i skolhälsovården

Läser idag i Svd om Hovsjöskolan i Södertälje. Skandalöst eftersatt skolhälsovård. Även om det inte ser likadant ut överallt så är det helt klart att elevhälsovården på många platser varit en budgetregulator. Jag sitter själv med i kommunfullmäktige i Göteborg. Jag kan intyga att det i vissa stadsdelar i Göteborg är så att eleverna inte träffar en skolsköterska mer än i bästa fall två av veckans fem skoldagar och ibland bara en dag. Tillgången till skolläkare är ett annat problem. Samtidigt ser vi att ungdomars hälsa är en fråga, som borde få mer uppmärksamhet. Jag är allvarligt bekymrad. För egen del har jag vid flera tillfällen lyft frågan i kommunfullmäktige, men det känns segt. VI BEHÖVER EN SERIÖS DEBATT OM UNGDOMARS HÄLSA: Det är detta som vi menar är en del av kramarna när vi talar om mer ramar och kramar i skolan. Ibland känner jag dåligt samvete för de år på 90-talet då jag var kommunalråd i Skövde. Det var under den tiden , som kommunerna kämpade med dålig ekonomi och bland annat försökte spara på bland annat detta. Dumt och kortsiktigt var det. Låt oss nu rätta till det som blev fel innan det är för sent.

måndag 1 december 2008

Visst skall man kunna överklaga betygen

I dagens Aftonbladet,Expressen och i Svd kan man läsa att centerpartiet vill ge elever möjlighet att överklaga betygen. Det är naturligtvis inte regel att man bara som allmänt missnöjd med ett betyg skall springa iväg och överklaga. Däremot finns det naturligtvis exempel på elever som känner sig subjektivt hanterade av sina lärare. Att ge dem chansen att få sina betyg prövade av en annan instans vore inte konstigt. Det skulle öka förtroendet för betygsystemet och skolan .De flesta lärare är självklart professionella i sin betygsättning, men detta stärker känslan av rättvisa och säkerhet. För att ytterligare undvika risken för särbehandling i skolan är vårt tidigare förslag om ökad skolledarnärvaro i klassrummen ett annat sätt. Det finns en alldeles för stor rädsla och skepsis så fort man tar upp möjligheter för elever att kunna påverka sin situation. Ta bara frågan om att elever skall kunna vara med och utvärdera undervisningen, som jag har skrivit om tidigare. Då blir reaktionen ofta stark.

söndag 30 november 2008

Skolan behöver Centerpartiet

Det är ingen tvekan om att Regeringens politik för skolan är på rätt väg. Vi behöver mer av kunskap och satsning på goda resultat. Det behövs ramar i skolan, men vi har också från Centerpartiet betonat kramarna . En skola som visar unga respekt . Respektlöshet är inte bara riktad mot vuxna- unga kan känna detsamma. Jag tycker att det är respektlöst när man inte städar toaletterna, när skolmaten är näringsfattig och smaklös, när elever under nio års tid inte skall kunna vara betrodda att kunna lämna omdömen och utvärderingar om sin skola och dess lärare. Istället blir det ett "himla" liv ,om man råkar föreslå utvärderingar, från Metta Fjelkner och Lärarnas Riksförbund.
Vi kommer nu att satsa på att lyfta den skolpolitiska debatten - den kommer för vår del handla om elevhälsovård, lönesättning av lärare, lärarutbildning, utvärdering av lärare, rektorslyft, skolmat med mera.
Inom kort hoppas jag att jag skall kunna träffa Lärarföbundet, som på ett positivt sätt följt upp vår välfärdsgrupps tankar om lärarnas lönesättning.

söndag 23 november 2008

Lissabonfördraget

I fredags antog Riksdagen förslaget till ratificering av Lissabonfördraget. Bland centerpartisterna fanns det en stark majoritet för. Men som EU frågorna fanns också en mindre grupp som avstod och en röstade nej. Detta speglar möjligtvis den situation, som är - att det finns en skepsis till EU inom grupper i Centerpartiet. Detta visade sig också i att förtroenderådet placerade en EU kritiker- Håkan Larsson på femte plats på listan. Detta i sig är inget konstigt. I alla partier finns olika entusiasm för EU. Detta är ett faktum, som vi skall respektera. Samtidigt har partiet gått från nej via nja till ett ja till EU. Idag vill vi använda EU till att bland annat bekämpa miljöhot, brottslighet och förebygga konflikter i Europa. Det är detta som är ett smalare men vassare EU.
Däremot är jag som EU -vän glad att partiets linje ,antagen på stämman 2007, att säga ja till Lissabonfördraget gick igenom i Riksdagen. Fördraget är avsett att skapa ett öppnare och effektivare EU. Med effektiv menas bland annat att ett av EU s medlemsländer genom veto inte skall kunna handlingsförlamma hela EU. För beslut kommer kvalificerad majoritet att räcka. Vårt medlemskap i EU kan utvecklas till ett ännu aktivare och kraftfullare engagemang.

måndag 17 november 2008

mer om lärarlöner

När Lärarförbundet frågar, kan läsas om i Sydsvenskan)så kommer de naturligtvis få svar. Om det är sämre lön för lärare i många kommuner med centerpartistiska kommunalråd , så är det ingen anledning för oss att inte hävda mer av individuell lönesättning.
Däremot kan det vara så att lönenivåerna i dessa kommuner generellt ligger lägre än snittet, vilket i sin tur kan bero på att detta är kommuner med svag ekonomi och lågt skatteunderlag. Då brukar lönerna i alla yrken ligga lägre än i storstäder.
Dessutom talar vi inte om generella lönenivåer utan om att öka de individuella löneskilllnaderna. Duktiga lärare skall kunna se att det lönar sig att vara bra.

torsdag 13 november 2008

Intressanta reaktioner

Gårdagens förslag om mer utvärdering, mer närvarande skolledare i klassrummen och elevers möjligheter att ge omdömen om lärare har visat sig ha ett gott stöd från många. Men givetvis väcker det reaktioner. Märkliga reaktioner har varit som Sydsvenskans ledare om att centern stjäl skolfrågor från folkpartiet. Jag visste inte att fp hade monopol på detta. Samma inlägg pratar om populism och påverkan av programmet 9a.

Det vore löjligt att tro att en tv serie skulle vara den enda referens ram vi har. TÄNK om det är så att vi kanske har barn i skolan, själva har arbetat med skolfrågor och dessutom har anhöriga som arbetar i skolan??!!! Vad den uppmärksammade tv-serien visade på var att det finns enorma pedagogiska förmågor och dessa personer är inte ensamma. Vi vill att alla dessa skickliga pedagoger runt om i Sverige skall bli uppmärksammade och vara föredömen.. Är det då för mycket begärt att skolledarna följer verksamheten och att elever skall kunna ge saklig kritik. Observera elevernas omdömen är bara en del i en utvärdering och handlar inte om att medverka i lönesamtal eller liknande. Men vi kan inte ena stunden prata om att vi vill att elever skall behandlas med respekt och uppmuntras till att kunna ge konstruktiv kritik och den andra misstro dem så kapitalt som Sydsvenskan bland annat gör.

Vår ambition är en bättre skola för både elever och personal. Pedagogerna är den viktigaste tillgången. I andra system finns dessa fortlöpande utvärderingar (även skolan men vi vill utveckla detta) och mer omfattande inslag av individuell lönesättning . Varför skulle inte detta kunna fungera i skolan?

Expressens ledarsida verkar också störda av att Centerpartiet lyfter frågan. Även där verkar man inte förstå att det kan finnas en kompetens i skolfrågor även utanför ledarredaktionerna - ja till och med i ett politiskt parti.

onsdag 12 november 2008

Fler rektorer i klassrummen

Individuell lönesättning
I dagens DN och Aftonbladet kan man läsa om hur vi i vår grupp för välfärdsfrågor har sagt att vi vill lyfta våra lärare och skolledare. Det måste märkas för duktiga lärare att man gör ett bra jobb. Därför är utvärderingen viktig. Vi vill stärka lokala utvärderingssystem ,som skall ligga till grund för hur man skall ge lärare kompetensutveckling och använda sig av den individuella lönesättningen bättre. Bra lärare skall märka det i lönekuvertet - de mindre bra skall få stöd för att bli bättre. Resultat skall värdesättas. Lokala utvärderingssystem skall utformas. I utvärderingen skall den ges i samtal mellan läraren, rektor och en elevrepresentant. Observera - det handlar inte om att eleverna skall sätta lönen. Detta görs av skolledaren. Eleverna skall inte sätta betyg, men kunna höras genom elevrepresentanten och genom elevenkäter.
Vill vi att våra unga skall vara delaktiga, lära sig att ta ansvar , kunna ge saklig kritik då måste vi också ge dem den chansen.

Notera också att vi tror fortfarande på att kommunerna skall vara huvudmän för skolan. Detta - rätt använt- ger ett lokalt inflytande. Till detta bör man lägga mer ansvar på självstyrande skolenheter. Vi tror att våra lokala skolpolitiker är intresserade av att åstadkomma en skola där man ger skolledarna möjligheter att följa upp lärare och elever i klassrummen. För dettta måste det frigöras tid för rektorns kanske viktigaste uppgift att se till att eleverna får bästa möjliga kunskap. Men också att eleverna trivs i en skola med både ramar och kramar.
Se på engagemanget i Tv-serien 9a. Det var lärare som gav engagemang, värme och kunskap. Det finns många sådana lärare- det är dem vi vill synliggöra. Det är de värda , men framföralltär eleverna värda detta.
Det finns individuell lönesättning, men den används dåligt på de flesta håll. Varför kan inte samma gälla som på många andra arbetsplatser. Man skall utvärdera både elevernas resultat och stämningen i klassrummet. Detta beror ofta på hur lärararen fungerar. Däremot skall naturligtvis om man har svår klass också tas med i bedömningen.

söndag 9 november 2008

Kristallnatten

Idag är det 70 år sedan nazisterna i Tyskland plundrade och brände synagogor, attackerade judar, slog sönder deras butiker, gick in i deras hem. Denna pogrom fick namnet Kristallnatten. Vi vet vad som föregick och vi vet vad som skulle komma- förintelsen av ca 6 miljoner judar plus politiska motståndare, romer, slaver,homosexuella, mfl. De tyska judarna kunde ofta inte förstå .Hur kunde de som med ca 80 000 av dem hade deltagit i första världskriget varav
10 000 var frivilliga behandlas på detta vis? Om detta berättades bland annat ikväll under en minneshögtid i synagogan i Göteborg.
Detta får aldrig glömmas. Minnet är vår bästa tillgång. För att hedra offren måste vi minnas, men ännu viktigare - för att förhindra att det upprepas måste vi minnas och berätta.
Det finns de som tycker att det där är historia . Ja, somliga till och med förnekar och säger att det är påhittat eller överdrivet.
Jag besökte förra veckan Holocaust (förintelse-)muséet i Wahington. På fyra våningar kan man följa nazismens framväxt, folkmordet och de som kämpade emot. Jag har tidigare besökt Auschwitz. Ingen kan med någon form av ärlighet hävda att det inte skulle ha hänt. Vad värre det upprepas på andra platser på Jorden- Rwanda, forna Jugoslavien , Maos Kina , Stalins Sovjet osv.
Än idag finns antisemitismen. Den verkar omöjlig att bli av med. Dessvärre verkar den växa igen - bara 70 år efter Kristallnatten och 63 år efter att Auschwitz befriades. Den måste mötas med att vi ständigt påminner oss och andra om vad som hänt . Vi som vet är skyldiga att berätta berättelsen. Det är så vi kan motarbeta rasismen, som ofta har börjat i antisemitism.
Tack för en stämningsfull kväll i Göteborgs synagoga.

fredag 7 november 2008

Äktenskapsfrågan

Jag ser inte olikheterna i regeringspartiernas syn på könsneutrala äktenskap som så märklig. Vi har länge känt till att kd har den inställning man har. Självklart hade vi önskat oss ett gemensamt regeringsförslag på alla punkter. Centerpartiet var ett av de partier som tidigt var ute i frågan om att säga ja till könsneutrala äktenskap. För oss har det handlat om att se det som en fråga om att människor har lika värde.Men jag är övertygad om att kd eller andra som har sin åsikt inte skulle vilja säga sig ha en annan syn än oss på människors lika värde.
Man måste respektera att detta är en fråga där värderingar skiljer sig åt utan att man moraliserar från varken det ena eller andra hållet. Det är en djupgående samvetsfråga, som gör att man landar i olika slutsatser. Därför är det inte heller så dramatiskt att ett parti i regeringen intar en annan position. Man hade också enligt min mening kunnat valt att reservera sig i regeringen. Nu får man den möjligheten i riksdagen istället.

Nu väntar regerandet för Obama

Nu väntar regerandet för Obama. Det är ingen tvekan om att många nu hoppas på de stora förändringar som han har ställt i utsikt. Samtidigt så tonade han ned förväntningarna redan i sitt tal på valnatten. Kan man redan nu brja lämna Irak? Hur stor kommer insatsen bli Afghanistan? Kommer högre krav att nu ställas på oss européer i Afghanistan? Kan han klara av att sänka skatterna som han har ställt i utsikt?
Ja frågorna hopas. Däremot är en sak klar Obama ger oss hoppet om samarbete och förändring i ett svårt läge. Låt oss ta vara på den viktiga känslan. Människor med hoppet om en bättre värld kan göra storverk jämfört med mäniskor fyllda med hopplöshet och bitterhet.

Rörd
På valnatten hölls nog två av de starkaste tal, som jag har hört. Först Mc Cains tal till sina valarbetare . Det var starkt och ett tal av en stor person. Som jag tidigare har skrivit tycker jag att han är en hedersman ,vilket han visade prov på i sitt tal. Det är svårt att kunna vara en stor förlorare, men han lyckades och gick till historien som den bäste förloraren. Han tog på sig ett större ansvar än hade behövt, men där klev "commander" Mc Cain in och skyllde inte på andra utan tog som god ledare på sig ansvaret.
Obama höll ett tal som gick rakt in i hjärtat och gjorde att vi alla kände oss som en del i något större.
Visst kan man bli rörd för mindre?

onsdag 5 november 2008

Fest utanför Vita huset


Ett glatt gäng centerpaqtister firar Obama

JAA!


Obama next president- ja där satt den

måndag 3 november 2008

Kul vid köksbordet


Han republikan- hon demokrat

Centerpartister för Obama


Instruktioner delas ut

Valarbete


Nu är vi på väg att kampanjarbeta för Obama

2 meter från Hillary


Hillary i blått har hållit kampanjtal för Obama

söndag 2 november 2008

Valmöte i Virginiafredag 31 oktober 2008

Europas liberaler


Lena Ek alldeles nyvald som ensam svensk i Europas liberalers - ELDR- styrelse.

onsdag 29 oktober 2008

Euron

Jag röstade ja till att vi skulle ha euro som valuta. Det fanns starka argument för detta. Däremot sade en majoritet av folket nej. Detta har vi som beslutsfattare att respektera. På samma sätt sade centerpartiets stämmomajoritet nej till euron.
Även om diskussionen fortsätter så är fem år en för kort tid för att i panik ropa på att riva upp ett folkomröstningsbeslut. Det skulle urholka tiltron till demokratin.
Däremot måste vi vara pragmatiska och följa utvecklingen i våra grannländer och den penningpolitiska utvecklingen. Skulle utvecklingen markant skilja sig från det vi såg 2003 måste vi kunna ta uppfrågan till ny diskussion . Då får man väga argument för och emot .Det kräver den intellektuella hederligheten och är varje beslutsfattares skyldighet.

tisdag 28 oktober 2008

Presidentvalet

Några dagar kvar och det ser ut som om Obama kan ta hem segern. Han utstrålar hopp och förändring i en tid av finansiell oro. Däremot kan mycket hända. Mc Cain slår för tillfället i underläge. Kanske är hans vicepresidentskandiadt en belastning samtidigt som han har visat osäkerhet i de ekonomska frågorna. Mc Cain kan dock segla upp i de sk swingstates till exempel Virginia , Ohio och Colorado. Ja det finns några stater till. Med det amerikanska valsystemet kan det snabbt vända.
Det som nu behövs är en president ,som kan samla världen, ge visioner och hopp. Jag tror ändå att Obama vinner. Det är min förhoppning även om jag flera gånger har skrivit att jag tycker om personen McCain och att han står mer för frihandel. Det sista tror jag också att Obama kommer att göra när han väl ställs inför fakta.
I nästa vecka kommer jag att på plats följa den amerikanska valkampanjen. Vi har en del att lära både av positiva och negativa sidor i amerikanskt kampanjande.

lördag 25 oktober 2008

Eja Märtas

Veckan började med att fyra partiledare, fyra partisekreterare och fyra statssekreterare samlades på Eja Märtas härliga vandrarhem utanför Varberg. Optimistiska, konstruktiva, "taggade" jobbade vi fram en överenskommelse för hur vi skall föra politiken nästa mandatperiod. Vi gick igenom framtidens stora politiska utmaningar.(mer kan man läsa på www.alliansforsverige.se)
Ett pressuppbåd som fyllde stora delar av Eja Märtas tomt följde våra göranden.
Läget är klart - vi har en tuff match att gå inför nästa val, MEN vi är ett lag, vi gillar varandra, vi har visat att vi håller vad vi lovar, värnar landets finanser och vågar tänka framåt på politiken inför nästa decenium. Nu sätter vi igång . För egen del kommer jag att vara med i den grupp som skall ta fram vår valplattform. Dessutom tillsatte vi en grupp som redan nu börjar lägga förslag på det ekonomiska området. Senare återkommer vi med ytterligare ca 10 grupper. Vi var väl förberedda för den här perioden- vi kommer att vara ännu bättre förberedda för nästa.
Jag kan rekommendera Eja Märtas- ett familjedrivet vandrarhem med mycket omtanke, god mat och atmosfär.

Könsneutrala äktenskap

Igår behandlade folkpartiets partistyrelse frågan om könsneutrala äktenskap. Ärligt, begriper jag inte varför. Skulle man ändra ståndpunkt- eller var det något annat?
För Centerpartiets del, vilket jag ett antal gånger har deklarerat är det samma ståndpunkt som långt tidigare- äktenskap oavsett det är man och man, kvinna och kvinna eller man och kvinna är äktenskap. Punkt slut.

söndag 19 oktober 2008

Sifo och Synnovate

Man skall alltid ta opinionsmätningar för vad de är. Valet avgörs inte av sifo eller något annat institut. Det avgörs heller inte av statistiker ,som påstår att det ena eller andra inte kan ske för att det inte har skett. Men tänk om väljarna överbevisar detta i nästa val ,då finns plötsligt nya slutsatser att utgå från.

Brytpunkt
I helgen har två erkända institut visat på att Alliansen knappar in på oppositionen. För centerpartiets liksom moderaternas del är det uppåt i båda mätningarna. Detta sporrar naturligtvis till att fortsätta att argumentera för vår politik och samtidigt granska oppositionen. En opposition, som inte kan komma överens i ett allvarligt ekonomiskt läge ställd mot en regering som trivs ihop och står för stabila statsfinanser och en företagarvänlig jobbpolitik blir den verklighet som väljarna skall välja emellan.
Nu gäller det för Alliansens vänner att fortsätta att kämpa för att föra ut vår politik.

tisdag 14 oktober 2008

Bravo Reinfeldt!

Kvällens debatt i Svt visade tydligt skillnaden mellan ett paketparti och en regering som skapar incitament för nya företag och nya jobb. Fredrik Reinfeldt visade på oppositionens ömma punkter. Socialdemokrater tänker höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar . När Alliansen halverar arbetsgivaravgiften för unga under 26år så säger oppositionen nej. På tre år innebär detta en beräknad ökad kostnad för kommunerna på 7,5 miljarderkronor.
Alliansen har sänkt skatten för tex undersköterskan med över 1000 kronor per månad. Detta skall oppositionen ta bort.
Det känns tryggt i orostider med en statsminister, som står för stabila statsfinanser och en arbetslinje som har bidragit till en sysselsättningsgrad som vi inte haft sedan 1990.

Anmäl kvinnomisshandlarna

Läser att antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor har ökat med 34% sedan 10 år. Det är naturligtvis väldigt illa om det är så att antalet misshandelsfall har ökat i praktiken. Enligt BRÅ är teorin att man anmäler mer idag. Detta är bra. Det är bra att man vågar anmäla och att man ser att samhället tar allvarligt på den här typen av brott. Fortfarande tycks det handla om bara 20% av fallen. Beklämmande. Vi lever på 1900-talet och i en så kallad civiliserad värld.
Centerpartiet har starkt drivit kampen mot kvinnovåldet både den fysiska och psykiska. Men det handar inte om att politiker bara kan lösa detta. Det ligger på oss alla som individer att reagera, men också förebygga genom att på olika sätt markera med våra attityder, i vårt umgänge att vi vill leva i ett jämställdhet samhälle utan förnedring och förtryck.

fredag 10 oktober 2008

Ledarskap à la Sahlin

Då var det dags för nya turer i det röd- gröna landskapet. Igår såg vi bilder på den nya ledartrion Sahlin- Eriksson- Wetterstrand. Inga exkommunister här inte.
Fredag: visst kan vänsterpartiet vara med ,nya besked från Sahlin. Kanske riskerar man att få se Lars Ohly som finansminister- eller utrikesministerkandidat ändå.
Nu- tre olika budgetar och nya dagsnoteringar på vilka partier som är inne och ute.
Visst är det spännande, men är det vad vi behöver i det världsekonomiska läge vi befinner oss i?

Dialog


Dialogmöte i framgångsrika- centerstyrda Årjäng. Katarina Johannesson.nxtt o engageratkommunalråd o Kjell Eriksson legemdariskt fd kommunalråd.

torsdag 9 oktober 2008

Volvo

Igår kom ett omskakande storvarsel på Volvo. Jag var kommunstyrelseordförande i Volvokommunen Skövde på 1990-talet då man också lade stora varsel även om de inte var på den här nivån. Jag fick en obehaglig så kalad déja- vu upplevelse.
Detta är hela Sveriges kris.
Jag tror att det är väldigt viktigt att det inte går partipolitik i detta utan att vi -näringsliv, fack, statliga,regionala och kommunala organ - samlas för att lindra, förebygga och stötta.Det är också precis det som har gjorts och görs.
Jag vet i alla fall att Maud Olofsson och Regeringen i övrigt högprioriterar frågan om fordonsindustrins utveckling. Den här frågan är för allvarlig för att drunkna i politiskt käbbel. det vore en otjänst mot alla dem som nu är oroliga för om man har ett jobb att gå till nästa år eller kan bo kvar i huset som man har byggt eller köpt.Detta är inte detsamma som att man inte kan ha en konstruktiv och vällovlig debatt.

tisdag 7 oktober 2008

Splittrad opposition

Hur skall socialister och miljöpartister kunna regera ihop. Idag såg vi tre olika budgetförslag - inte ett. Det var denna socialdemokrati med Pär Nuder i spetsen som för fyra år sedan krävde en samlad borgerlig budget. Men nu gäller tydligen andra villkor.
Är det en sådan regering vi behöver när världsekonomin är i gungning. Två skattehöjarpartier, ett parti som inte kräver kontroll på utgifterna och ett parti (storebror) som inte vill vara med i samma radiostudio. Det verkar vara synd om oppositionen.
Vissa saker kan vi räkna med -osämja,skattehöjningar för löntagarna, sämre villkor för företagen och därmed svårare att rädda jobben.

Dialogmöte i Förslöv .Skåne


Många intressanta tankar om hur vi vill ha det när vi är gamla

Framtidsdialog


Syster Helena på Sveriges enda privata distriktssköterskemottagning. Vi behöver fler Helenor

måndag 6 oktober 2008

Framtidsdialog


Idag startar vår Framtidsdialogs kampanjvecka. För min del kommer jag att under den här veckan ha sju dialogmöten. idag började jag med ett möte i Mölndal med ett snabbväxande bemanningsföretag - Tranpenad bemanning AB. ett företag med en genomsnittlig årlig tillväxt på ca 25% . Intressant att höra den positiva effekt som man anser att sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga har. dessutom fick jag naturligtvis en hel del viktigt med mig tillvår Framtidsdialog när det gäller företagandets villkor i en relativt ny bransch.
tack för ett bra och givande möte.
På bilden syns Anders Flanking, Tranpenads VD Tomas Hulth och Cecilia Andersson, centerpartist i regionstyrelsen Västra Götaland.

söndag 5 oktober 2008

Mc Cain vs Obama

Mc Cain en hedersman och Palin en katastrof

Det har gått en tid sedan jag var på Demokraternas konvent. Nu försöker jag följa det hela via CNN och Time förutom svenska media. Som jag tidigare har skrivit hoppas jag som grön sociallberal på Obama. Fick förresten hans självbiografi i födelsedagspresent i helgen. Just nu läser jag Hans Bergströms utomordentliga biografi över John McCain. Bilden av en hedersman bekräftas. Mc Cain skulle trots sin omdiskuterade ålder kunna bli en förträfflig president. Det är inte åldern, som diskvalificerar honom i mina ögon utan sällskapet. Vicepresidentskandidaten Palin är en katastrof. Hon är skickligt duperande, men med en världsbild som chockerar.Detta bekräftades när man tittade på Vicepresidentsdebatten i torsdags natt. Hennes präktighet stinker. Som troende skäms jag. Just vetskapen om att hon är ett hjärtslag från Vita Huset oroar. Att Mc Cain skulle vara för gammal kan jämföras med andra stora ledare som Churchill, Adenauer och t.om. Reagan även om inte han var min favorit. Dessa statsmän lutade sig mot sin erfarenhet och klokskap. För oss svenskar med vår extrema åldersdiskriminering kan nog åldersargumentet väga tyngre än i andra länder. Har man däremot förmånen, som jag har, att få arbeta med 70+ are som Solveig Ternström och Lennart Levi så vet man att både energi, framtidstro och kapacitet inte är bundna till ålder.

Läs Bergström

Mc Cain har en hedervärd karriär i Senaten bakom sig. Han har en hög moralisk framtoning och då menar jag i sitt agerande som senator. Han är framförallt ingen hycklare och han är frihandelsvän. Däremot ligger han efter Obama i miljöfrågorna, sociala frågor och säkerhetspolitiken. Obama däremot är i sig ett väldigt oprövat kort. Han har karisma och han har framtidstro. Det gör att jag fortfarande kan gå med min Obamakeps hemma på ön.
Jag rekommenderar Hans Bergströms bok om Mc Cain .

fredag 3 oktober 2008

Röd - grön röra

Efter gårdagens turer med socialdemokrater och miljöpartister och utan vänsterpartister i presskonferens undrar man en del. Hur skall man kunna regera ihop? Jag har inte glömt det ständiga tjatet om borgerlig splittring från socialdemokrater och kravet på oss om gemensamma budgetförslag. Nu är det upp till bevis - hur regeringsdugligt är (s) när det kommer till kritan? Mitt i denna socialistiska splittring står miljöpartiet.

Här står nu en samtrimmad regering mot en splittrad opposition. Här står en Allians som får beröm för sin förmåga att genomföra det man har lovat mot en opposition som inte vill visa sig tillsammans och som konsekvent och instinktivt är emot allt Regeringen gör utan att presentera sin egen politik.

Integritet i vardagslivet

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Göteborg. Jag har tidigare sagt att jag skulle lägga en motion om att man bör konsekvensbeskriva oilika kommunala beslut utifrån ett integritetsperspektiv. Motionen begär en utredning om hur vi förstärker integriteten i kommunens förvaltningar, hur vi uppmärksammar personalen på frågorna och hur man kan utse integritesskyddsansvariga på förvaltningarna. Nu skall den väl in i den kommunala processen, så får vi se hur det går. Frågan är i alla fall angelägen.

torsdag 2 oktober 2008

Äktenskap är äktenskap

Idag läser jag i Svd att diskussionerna om könsneutrala äktenskap har blommat upp igen. Det är en bra och viktig diskussion. För oss i Centerpartiet är det självklart att alla människor ska behandlas lika oavsett läggning. Vi har länge kämpat för att homo-, bi- och transpersoner ska behandlas lika. Vi anser och har länge ansett att äktenskapslagstiftningen ska vara könsneutral. För mig är det dessutom självklart alla äktenskap ska kallas äktenskap, oavsett kön och läggning på personerna som ska gifta sig. Det var också det Hans Regner kom fram till i sin enmansutredning. Detta är i högsta grad en fråga om rättvisa! Centerpartiets uppfattning står fast.

tisdag 30 september 2008

Göran Johanssons avgång

Så har då kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Göran Johansson aviserat sin avgång. Inte helt oväntat. Väldigt många har spekulerat. Nitton år i kommunledningen är en ansenlig tid. Jag har i olika sammanhang arbetat eller kommit i kontakt med Göran. Först som kommunstyrelseordförander i Västsverige och i West Swedens styrelse och arbetsutskott, senare som konsult och nu som fullmäktigeledamot i Göteborg. Jag delar inte som förståeligt allt som Göran Johansson tycker eller gör. Däremot har jag genom åren uppskattat det samarbete, som vi har haft. Jag tillhör en Allians , som var beredd att ta över styret i Göteborg 2006. Trots det vill jag ändå erkänna att det är en synnerligen begåvad politiker, en pragmatiker och man med stark känsla för sin hembygd, som vi förlorade mot.
Jag lyfter på hatten för en färgstark kollega och konkurrent!

Rättvisa del 2

Jag får efter att ha satt igång en rättvisedebatt en del frågor som:
det är orättvist att ta bort fastighetsskatten, det är orättvist att ta bort förmögenhetsskatten, det är orättvist att sänka skatten för de som jobbar- varför får jag som pensionär inte jobbskatteavdrag osv.?
Ja,precis här tror jag att vi har en del av förklaringen till att man kan se saken så olika.
Ta mig som exempel:Jag har inte fått någon avskaffad förmögenhetsskatt, ej heller sänktbolagsskatt. Men jag har ingen förmögenhet och jag har inget bolag. Med andra ord har jag inte fått del av dessa förändringar. Men är det orättvist bara för att jag inte får det? Om jag vore pensionär är det då orättvist att någon annan får -till exempel undersköterskan eller sjuksköterskan- sänkt skatt men inte jag.Pensionären har inte fått någon skattehöjning på grund av detta, men inte heller fått något jobbavdrag.Många pensionärer är väl värda en bättre ekonomi,särskilt de som inte har lyckats få ihop någon ATP. Dessutom är det bästa som kan hända att människor som kan jobba också jobbar. Då får vi också bättre pensioner. Allt hänger ihop. Dessutom får en pensionär ,som också jobbar, jobbskatteavdrag . Är allt orättvist bara för att jag inte får samma sak? Om man höjer reseavdragen för arbetsresor, så borde det vara orättvist att den som reser av andra skäl inte får göra avdrag för sina resor eller..........?
För det är väl inte så att när man ropar "det är orättvist!!" står det för något annat?

Äntligen

Idag presenterade Åsa Torstensson infrastrukturpropositionen. Den som väntar på något gott väntar inte förgäves. En del har otåligt frågat om enskilda projekt.När kommer satsningarna? Nu kommer de först i budgetpropositionen med närtidssatsningarna och idag kom politiken för ett decenium framåt. Vi får ett systemtänkande, rejäla satsningar på till exempel järnväg samtidigt som underhållet får en rejäl dos.

söndag 28 september 2008

Skärgårdshöst


Vad går upp mot en fin dag vid havet.?

lördag 27 september 2008

Bodströms hyckleri

Thomas Bodström reagerar som jag skrev förut med "kräkreflexen" och sågar ett förlag för FRA lagen som han inte ens då i torsdags kunde ha sett. Därefter jämför han med Nordkorea och Zimbabwe. Notera - detta är mannen som gav namn åt det så kallade Bodströmssamhället- där man både skulle bugga och signalspana. Buggning och signalspaning behövs- men det behöver vara starkt reglerat med hänsyn till integriteten..De ytterligare 15 punkterna som kom till efter riksdagsbeslutet är nog betydligt mer än han kunnat drömma om. Snacka om hyckleri.

torsdag 25 september 2008

utförligare kommentar om FRA

Du kan läsa mer på www.centerpartiet.se

FRA

Nu har ytterligare 15 punkter för att stärka integriteten kommit in i FRA lagen. De flesta känns igen från vår interna diskussion i Centerpartiet. Jag är stolt över den process , som vi har haft med vårt kritikernätverk. Tack alla, som har bidragit i partiprocess och regeringsprocess. Vi har varit konstruktiva och värnat integriteten .
Det blir nästan komiskt när Thomas Bodström,s, med ryggmärksreflex kanske snarare kräkreflexen dömer ut ett förslag han inte ens kan ha sett. Trovärdigt?

måndag 22 september 2008

Östros klagovisor

Tomas Östros är lika förutsägbar som vanligt.
Regeringen är orättvis och oppositionen är god och rättvis. Vi börjar känna igen det. Men vad är alternativet? Kommer vi att få se en gemensam budget från s,v och mp. Vi minns väl hur Per Nuder krävde att Alliansen skulle lämna en gemensam budget 2004 för att bevisa sin regeringsduglighet.
Nej, vänsterpartiet skall inte ha utgiftstak, mp vill inte vara med på bild med v. Ja vi får väl se.
Alliansen kan visa på en sjunkande statsskuld samtidigt som övriga EU och USA brottas med negativa tal. Detta beror på ordning i finanserna och att fler har kommit i arbete. Cirka 170 000 fler är idag i jobb än när Östros satt i regeringen. Detta beror inte bara på konjunkturen utan åtminstone till1/3 på förd politik. Vi är nu uppe på samma nivå sysselsatta som 1990. Detta ger pengar till mer välfärd. Nu attackerar Östros fastighetsskattens avskaffande, men vi har väl inte glömt alla de som inte visste om de skulle ha råd att bo kvar i sina hem för att de råkade ha grannar som hade köpt ett dyrt fritidshus intill. Hela kusten är full av dessa exempel.
Jobbskatteavdraget rättvist
Jobbskatteavdraget är orättvist dundrar Östros bara för att den som inte jobbar får JOBBskatteavdrag. Men visst är det rättvist att undersköterskan (i snitt) får ca 1100 kronor mer i månaden eller sjuksköterskan får ca 1500 kronor. Vad får läkaren ? Jo, lika mycket som sjuksköterskan. För vi har valt att prioritera låg- och medelinkomsttagare.
Förmodligen menar Östros att pensionärer också skall ha jobbskatteavdrag. Jag tycker att våra pensionärer är värda en bättre ekonomi. Däremot är jobbskatteavdraget just ett avdrag för att man jobbar. Pensionärer som väljer att arbeta efter 65 år får också jobbskatteavdrag. I debatten kan man tro att Regeringen har höjt skatten för pensionärerna för att de som jobbar har fått sänkt skatt. För mig som centerpartist är det nu viktigast att först ge bäst villkor för de pensionärer, ofta äldre kvinnor, som har det sämst. Det är det som nu sker. Sedan har pensionerna stigit på grund av att fler jobbar och ekonomin går jämfötrelsevis bra och en ny generell skattesänkning för hela gruppen finns med i budgeten. Det utesluter inte att om resurserna finns att man i framtiden kan ytterligare förbättra för de som är pensionärer. Men bäst för alla är om fler är i jobb.
Glöm inte ungdomarna!
Östros vill ta bort de lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Vi måste göra allt för att få ned ungdomsarbetslösheten. Detta vill tydligen Östros ändra på.
Jag ser fram emot att vi 2010 skall kunna få se ett nytt studiemedelssystem . Det behövs. Roger Tiefensee (c), som leder utredningen om systemet har en stor och viktig uppgift. Studenterna behöver både höjda studiemedel och ett höjt fribelopp för de inkomster de får när de jobbar. det vore en investering för framtiden.

Danmark är dejligt

I helgen var jag på landsmöte i det vackra Nyborg på Fyn. Det var med ett av våra två liberala systerpartier i Danmark- Radikale venstre. Det var upplyftande att höra den tydliga linje man håller mot det främlingsfientliga Dansk folkeparti. Detta är en linje, som vi centerpartister också skall hålla mot Sverigedemokraterna. Vi väljer att ta avstånd istället för anpasslighet. Radikale venstre har också en idag stark Europaprofil, men har tidigare haft en mer skeptisk linje. Något som också påminner om oss. Med andra ord ett parti som har gått från nej via nja till ja. Även i denna fråga är avståndet för de radikale till dansk folkeparti som en ocean.På en punkt liknar vi inte de radikale.Man har valt att inte samarbeta med de borgerliga partierna utan valt någon form av mellanposition där man oftast hamnat ihop med socialdemokraterna. Senast var det i regering fram till 2001.

onsdag 17 september 2008

Vad är rättvisa?

Jag tycker att vi nu måste beskriva vad vi i Alliansen menar med rättvisa. Socialisterna har på något sätt tagit sig tolkningsföreträdet och valt att ´kalla andras politik för orättvis.
För mig blir exemplen på vår syn på rättvisa tydlig om man säger:
Rättvisa är när man känner att det lönade sig att gå till jobbet istället för att bli kvar i sängen
Rättvisa är när mobbaren får byta skola istället för den mobbade
Rättvisa är när man först satsar på de sämst ställda pensionärerna
Rättvisa är när man ser att det lönar sig att satsa på att starta ett företag och ge andra människor ett jobb
Rättvisa är när man sänker skatten för låg-och medelinkomsttagare istället för att alla skall behålla höga skatter
Rättvisa är när alla har möjlighet att välja skola oavsett vem som driver den
Rättvisa är att inte tvingas ut i förtidspension utan få en rejäl möjlighet till rehabilitering och chans att komma tillbaka i arbetslivet
Rättvisa är när man satsar miljarder på de psykiskt sjuka och funktionshindrade och ger många bland annat hemlösa hjälp
Rättvisa är när man inte accepterar att 2 av 10 niondeklassare inte klarar godkända betyg utan istället satsar på en bättre skola
Ja listan kan göras längre.

lördag 13 september 2008

Partistyrelse

Igår hade vi partistyrelse. Vår valplattform för EP-valet (Europaparlamentet) diskuterades. Det är ett centerparti med siktet inställt på fler mandat i parlamentet och ett parti som har gått från nej via nja till ja. Det är ett smalare men vassare EU vi vill ha. Det är säkerheten, miljön, den fria rörligheten och brottsbekämpningen som är viktigare än de byråkratiska detaljerna. Det är en partistyrelse som ser möjligheter med Europasamarbetet istället för problem.
Det är också en styrelse som med stolthet ser hur vi i regeringsställning får utdelning för vår politik.Kändes bra.

torsdag 11 september 2008

Rekord

Idag var jag med om en härlig tillställning- Alliansledarna var i Göteborg och presenterade Regeringens infrastruktursatsning i närtid. Den är rekordstor och väl genomtänkt. Systemtänkandet mellan järnväg, vägar och deras koppling till service och tillväxt var väl värt att vänta på. - 8 friska miljarder. Vi tar nu igen eftersatt underhåll, sätter igång planeringen av en för Norden nödvändig ny älvförbindelse i Göteborg, upprustning av den skandalöst dåliga Emmaboda- Karlskronabanan, E22 i Skåne, E 45, Rv 40 , Nynäshamnsvägen, Haparandabanan osv. Satsningarna på infrastrukturen ligger inte minst centerpartister varmt om hjärtat. Nu får vi glädjas även om det hela tiden finns mer att göra. Imorgon kommer det mera. Notera att satsningarna har fått mycket beröm från både näringsliv och trafikmyndigheter . Det verkar bara vara oppositionen , som förrestendrog det som nu görs i långbänk när den hade chansen, som är negativa. Oväntat?

onsdag 10 september 2008

Vad menar socialdemokraterna?

Regeringen kritiseras ständigt från socialistiskt håll för att sänka skatterna för de rika. Snacka om missförstånd och förvanskning . För det första är man inte med automatik rik för att man har en lön på över 28 000kronor i månaden. När det gäller skattesänkningarna- jobbskatteavdragen är de bäst för låg- och medelinkomsttagare. Jag tycker att inte att man kan kalla en sjuksköterska som fick tillbaks 1100 kronor i månaden för rik.

Nu föreslår en socialdemokratisk grupp att vi skall höja pensionsåldern- tydligen för de som är TCO och SACO medlemmar. Åtminstone var det så man kunde tolka morgonens uttalanden. Visst vi behöver fler i arbete. Det är en av anledningarna till jobbskatteavdraget. Det måste löna sig att arbeta och på det positiva sättet får vi in mer pengar till välfärdssektorn och pensionerna. Dessutom ger vi jobbskattevdrag till de som är pensionärer och väljer att arbeta efter 65 år. Det är morötter för att öka sysselsättningen inte piskor där man tvingar människor att jobba längre än man vill och orkar. Även lärare, sjuksköterskor, konsulter, jurister,kanslister,ingenjörer kan vara utslitna. Vi har nu kommit upp i den sysselsättningsnivå , som vi hade 1990. Det var vad Göran Persson hade som mål, men inte fick uppleva som statsminister. Nu är vi där med en ny politik.

Jag hoppas att jag har missuppfattat s-förslaget, men vi får väl se.

Alliansen håller vad den lovar

Vi ser nu hur regeringen infriar det ena löftet efter det andra. Häromdagen kom den tredje satsningen på den eftersatta psykiatrin. På många håll i landet har vi läst om de långa köerna till barn-och ungdomspsykiatrin eller om bristen på psykiatrisk kompetens. 2007 satsades 500 miljoner extra från regeringen, lika mycket plussades på 2008 och 2009 är det 900 miljoner i extrasatsning. Detta fortsätter 2010. Jämför med den förra s-regeringens 200 miljoner 2006.Den socialistiska sidan hade chansen i tolv år. Man såg problemen men gjorde för lite.
Vi ser också miljarden för att korta vårdköerna, satsningen på yrkesutbildningar, rekordstor satsning på klimatpolitiken osv.
Till detta kom i måndags JOBBsatsningen- med fler företag och företag som nyanställer kan vi parera den vikande konjunkturen. Maud Olofsson och hennes partiledarkollegor presenterade ett helt paket med företagsåtgärder- sänkt abetsgivaravgift för sju miljarder, sänkt bolagsskatt, reformerade 3:12 regler med mera med mera. Väl mottaget av näringslivet,möjligtvis med Företagarnas Vd som undantag.

lördag 6 september 2008

Dessa yttrandefrihetens huliganer

Jag fick under mitt USA besök "blodad tand" att fortsätta blogga. Jag kommer inte att göra det varje dag, men när något händer som känns viktigt försöker jag. Idag kändes det så- En familj i Arboga har fått sitt liv förstört med två små barn mördade. Detta har någon på grund av Polisens oförmåga att sekretessbelägga obduktionsprotokollen och dåligt omdöme och okänslighet publicerat på Pirate Bay. Detta har sedan Pirate Bays representant haft det dåliga omdömet att inte ta bort från siten. med hänvisning till yttrandefriheten . Manfrånsäger sig sitt ansvar och kostar tydligen på sig att vara oförskämd mot de sörjande. Dessa ansvariga gör sig till yttrandefrihetens huliganer. Som liberal kan jag aldrig acceptera att man missbrukar yttrandefriheten. Liberalism bygger på FRIHET, ANSVAR och MEDMÄNSKLIGHET. Jag är inte säker på att man lagstiftningsvägen kan göra något mot dessa övergrepp, men jag anser att Regeringen skall bjuda in branschen för att diskutera en etisk kod för att undvika fortsatta övergrepp och kränkningar. Vilket samhälle får vi om sunt förnuft och empati sopas bort? Vi behöver en rejäl integritetsdebatt- för det är integritet det handlar om.

tisdag 2 september 2008fredag 29 augusti 2008

Change

Forst som du ser skriver jag pa en amerikansk dator utan vara sista bokstaver. Beklagar.
Change- forandring var dagens ord. Barack Obama skulle valjas. Hans nominering skedde pa en arena med 74000 deltagare istallet for det vanliga i en konventssaal. Bara detta var historiskt. Och trot om du villl - det var nastan fullsatt. Obama kom in pa den upplysta scenen kl 8. Stamningen var magisk och overvaldigande. Erik Ullenhag fran folkpartiet och jag satt tillsammans och fick sola oss ett par timmar innan huvudnumret Obamas intag kom. Talet andades som bara han har lyckats gora optimism- en kansla av nu eller aldrig. Temat var till stor del sociala forbattringar, patriotism och en varld i fred.
Tank vad mycket forvantningar som finns- hoppas han vinner. Stora grupper satter sitt hopp till honom.
Det enda som bekymrar mig ar att man under det har konventet har lagt sa mycket vikt att tala om jobb som lamnar USA och att de skall tillbaks. med andra ord protektionism istallet for frihandel. Jag skulle onska att man sag mer av nyttan i konkurrens och det som kommer av globaliseringen. Med protektionism stannar varldsekonomin . Hoppas att Obama nyanserar detta innan han svar presidenteden- och det hoppas och tror jag han far gora, men valet blir nog jamnt.
Obama kommer att under hela kampanjen tvingas bevisa sin patriotism, sin ledarformaga. Talet skulle ta dod pa farhagorna. Av jublet att doma gjorde han det, men for att det skall halla utanfor arenan kravs nog annu mer.
Tack for att du har orkat lasa dagens blogginlagg trots att prickarna saknades.

torsdag 28 augusti 2008

Bill Clinton for president

Den här dagen har börjat med konferens om bland annat internationellt samarbete. I panelen fanns bland annat förra utrikesministern och FN-ambassadören Madeleine Albright.

Undersökningar visar att själva Irakfrågan minskar i betydelse för väljarna, men att man ändå vill att USA skall ha en roll som internationella ledare och att man skall söka allianser. Flera jag har mött vill att USA:s anseende i världen och inte minst Europa skall bli bättre. Man återkommer till detta och anklagar Bush för att ha förstört anseendet.

Rädslan för den ekonomiska krisen är också stark i väljartrupperna. Det ekonomiska läget bekymrar oss alla och drabbar även oss i Sverige trots att vi har starka statsfinanser och Regeringens jobbpolitik.

På kvällen kom vi in på konventet - en höjdare. Det var en fight att hitta en plats, men jag lyckades se hela showen.Ett antal senatorer, krigshjältar mfl. gick upp och betygade Obama sitt stöd. Det var idag som konventet formellt utsåg både president- och vicepresidentkandidat. Helt klart är att man måste övertyga väljarna om att Obama kan leda landet i krig. Hans förmåga – ja till och med som den ende- att leda landet som Commander in chief var tydlig. Konstigt vore väl annars.

MEN det starkaste stödet fick han från Bill Clinton. Vi ville aldrig sluta skrika, vifta med flaggor och applådera. Vilket erkännande- och många av oss längtade nog tillbaks till Clintonåren. Vilken retorik- han berörde nog alla i salen. Lyssna till när han ungefär säger såhär- the world can be impressed of the power of our examples more than our examples of power ( världen kan imponeras mer av exemplens makt än av maktens exempel).

Hans tal är viktigt för att vinna Hillaryväljarna och är ett av de bästa jag har hört. Så klart, han har också varit USA: s president. Hans stöd kan bli oerhört viktigt. Clinton är Clinton- mycket värme, känsla och humor.

Sedan var det Joe Bidens tur. Det var ett tufft tal och han eldade konventet i kampen att slå republikanerna. Han blir nog en bra ”slugger” när debatten hettar till. Något som är viktigt i amerikanska kampanjer är familjen. Han kunde visa upp sin stora familj med barn och barnbarn, vilket också Obama skojade om när han tackade Biden.

Frågan efter dagen är- lyckas Obama med amiraler, kaptener, krigsinvalider och andra som stöttar honom, att övertyga med sitt ledarskap. Räcker visionerna och karisman. Jag gillar honom, men patriotism är en stark framgångsfaktor. Kanske hjälper Clintons ord om att ”man sade om mig 1992 att jag var för ung och oerfaren att bli Överbefälhavare (=presidenten).” Vi vet hur det gick – det blev mer fred.

God natt och God morgon därhemma!

onsdag 27 augusti 2008

Hillary i Chicago

På flygplatsen i Chicago följer Andreas och jag konventet på CNN. Vår långa resa till Demokraternas stora show och Obamas nominering är inte slut. Ingen tvekan nu måste Hillary Clinton övertyga sina delegater om att satsa på Obama.

Hon gjorde det lysande, retorik är en amerikansk mästargren. Hon berör, är kraftfull och generös. Nu skall Demokraterna enas - unity. Men den stora frågan är köper delegaterna detta? Kommer Hillary Clintons supportrar att kunna mobilisera för en tidigare konkurrent? Det återstår att se.

Ett genomgående tema är att inte fyra år med samma politik (McCain). Imorgon kl. 11 ( 19 svensk tid) har Alliansen pressfika. Och jag hoppas komma in och höra Bidens och Bill Clintons tal på kvällen.

tisdag 26 augusti 2008

Socialdemokraterna vill surfa på Obamavågen

I natt anländer vi, miljöminister Andreas Carlgren och jag, till Demokraternas konvent i Denver. Det känns viktigt att centerpartiet, som socialliberalt parti, finns med på ett ”systerpartis” stora konvent.

Jag skall under dessa dagar försöka mig på egna kommentarer om vad jag ser och känner på konventet. Egentligen är jag en riktig nörd i amerikansk politik. Jag har ändå sedan jag hejade på George Mc Govern (kommer ni ihåg honom) 1972 följt amerikansk politik. Att få möjligheten att delta på Demokraternas konvent ska bli himla kul.

Som svenskar har vi under allt för många år av socialdemokratiskt styre invaggats i tron att Demokraterna är ett socialdemokratiskt parti. Demokraterna kan nog mest jämföras med folkpartiet och centerpartiet. om man skall göra sådana kopplingar. Men egentligen kan man inte hitta någon exakt jämförelse.

Frihandelsfrågan är bland annat en sådan fråga, där demokratiska kandidater ofta använder sig av tullar för att skydda inhemsk industri. Jag förstår att socialdemokraterna däremot gärna vill rida på en ”Obamavåg”- men hur relevant är egentligen jämförelsen? Socialister har aldrig varit särskilt populära i USA. Glöm inte det när ni ser Mona Sahlin i TV från Denver.

I lördags presenterades Obamas vicepresidentskandidat - Biden. Han är nog ett klokt val med tanke på behovet av en kandidat som står för lång kongresserfarenhet och har en stark utrikespolitisk profil. Jag tänker osökt på parhästarna John F Kennedy och Lyndon B Johnson. Kennedy stod för förändring – change - ­ och vision, Johnson stod för kontaktnätet i Kongressen och var en typisk ”doer”.

Det som har hänt är att vicepresidenten alltmer har fått en politisk roll under presidenterna Clinton och Bush jr. Det känns bra med Biden. Visst hade det känts bra även med Hillary Clinton, men då i så fall som presidentkandidat.

Nu är Obama kandidaten och det känns också väldigt bra, men han kommer att få en tuff match mot Mc Cain, som bland annat har kunnat dra nytta av att Obama och Clinton förde ett alldeles för långt ”inbördeskrig” under alla dessa primärval. Nu väntar vi på att Hillary Clinton i sitt tal får sina supportrar att stödja Barack Obama..