fredag 15 april 2011

SJ:s problem är INTE personalen

Har precis reagerat som några kommunikatörer gör i dagens GP. I en debattartikel med rubriken "SJ spårar ur i ny reklamkampanj" visar man på att det inte är personalen som man skall driva med i sin "pudelkamapnj". Visst förstår jag att det handlar om självironi och humor. Men som tågpendlare i 10 år så måste jag säga att snart är det förutom miljötänket bara personalen, som kan få mig att fortsätta åka tåg. Trots otal förseningar, tågfel, sura resenärer mm så lyckas man hålla stilen. Hur många för SJ obehagliga situationer har personalen inte lyckats parera ? Min första kommentar när jag såg TVreklamen var att " låt inte personalen bli driftkuckur åt SJ"

onsdag 13 april 2011

bra att restaurangmomsen sänks

Före valet 2010 drev Maud Olofsson och Centerpartiet sänkningen av restaurangmomsen väldigt hårt. Det handlar om både att fixa nya jobb och göra livet lite roligare. Visst borde fler ha råd att gå på restaurang med sin familj eller gå ut lite oftare. Det sättter guldkant på tillvaron och om fler går ut skapas nya jobb i servicesektorn. Idag blev det allvar genom regeringens så kallade vårbudget. Detta visar att det lönar sig att driva frågor även om det kräver en Olofssonsk envishet. läs gärna GP

Nöjd och besviken

Idag kommer den så kallade vårbudgeten. En stor framgång för oss centerpartister är pengar i förskott till digitalisering av biografer runt om i landets samlingslokaler (läs GP). Jättebra Sämre är att det som jag tog upp i riksdagen i torsdags, scenkonstnärernas pensionsskuld inte löses ut . Där riskerar nu scener som Göteborgsoperan, Norrlandsoperan, Stockholms stadsteater mfl att få lägga pengar på pensioner istället för utåtriktad verksamhet. Uppsättningar kan få läggas ned. Här är jag besviken efter all den diskussion och argumenatation , som har varit. Att skjuta detta på framtiden är som att "kissa i byxorna...." , ursäkta jämförelsen. Läs gärna SR och Svensk scenkonst

söndag 6 februari 2011

Mobbningen - en skam för vårt samhälle

I GP finns idag en mycket engagerande artikel av tre föräldrar om mobbningen kopplat till självmord bland unga. Mobbningen måste bekämpas på olika sätt. Det kan finnas anledning att göra som debattörerna skriver då mycket annat med antimobbningsplaner inte räcker. För egen del har jag i Riksdagen motionerat om höjda skadestånd som ett sätt att markera mot mobbandet . Ytterligare sätt är att införa en Lex sarah i skolan.Detta kan man läsa mer om också i en debattartikel i Expressen.

Public service

I dagens GP kan du läsa ett debattinlägg av mig om public service

onsdag 12 januari 2011

Fastna inte i placeringen av ett operahus

I dagens DN talas om placeringen av det nya operahus, som bland annat jag har påtalat behovet av i Riksdagen och på min blogg. Låt oss nu inte fastna i val av plats utan koncentrera oss på huvudfrågan.DEN ÄR ATT FÅ FRAM EN PLANERING FÖR ETT NYTT OPERAHUS MED EN RELATIVT CENTRAL PLACERING I STOCKHOLM. ETT OPERAHUS SOM BEHÖVER UPPBACKNING AV INTE BARA STATEN UTAN AV REGION,KOMMUN ,PRIVATPERSONER OCH NÄRINGSLIV. Låt visionen bli verklighet och börja i rätt ände. Bygget är inte i hamn än. Nu handlar det om att vi blir överens om att vi på lång sikt skall ha ett nytt operahus och att vi ser det som en gemensam angelägenhet för många.Jag som centerpartistisk kulturpolitiker ser det som viktigt att vi får ett nytt operahus och att vi ser de insatser som görs nu på den befintliga scenen som nödvändiga åtgärder för att klara de kortsiktiga behoven.
Självklart är det härligt med olika spännande förslag på placeringen. Det visar framtidstro, men det är viktigt att börja med att få en nationell och bred uppslutning i huvudfrågan.

JA TILL ATT ÖVEKLAGA BETYG.

I SR Ekot, DN och SvD berättas om den utredning, som centerpartiet drev fram i förhandlingarna om en ny skollag, att elever skall kunna överklaga sina betyg. Alliansen är uppenbarligen splittrad. När jag var ordförande i Centerpartiets välfärdsgrupp var detta en viktig fråga.Frågan handlar om ett elevperspektiv och att man inte ser detta som ett hot och slag mot lärarrollen.De flesta betyg får väl förutsättas vara satta på saklig grund, men dessvärre finns det trots det ungdomar som upplever situationen på annat sätt. Det blir en fråga om tilltro till skolan, som är viktig. Det handlar om att få en chans att få sina betyg prövade.
Varför skall du inte kunna få dina betyg prövade likaväl som du kan överklaga grannens byggnadslov? Vad är viktigast-våra ungdomars utbildning eller om grannen sätter rätt färg på huset?
Detta är ytterligare ett exempel på att Centerpartiet behövs i skolpolitiken. Det är bra med det som Regeringen har gjort på skolområdet, men det är inte tillräckligt. jag tror på centerpartiets liberala synsätt med tilltro till individens rättigheter att känna sig juste behandlad.

lördag 8 januari 2011

Bra att fp och c är överens om en ny opera

Läste i DN att min kollega i Kulturutskottet Christer Nylander ,fp,ansluter sig till det som var en av huvudpunkterna i mitt anförande i Riksdagens debatt om kulturbudgeten-att Staten tillsammans med näringsliv,kommun och region skall seriöst planera för ett nytt operahus i Stockholm. Det som görs i budgeten 2011 är bara åtgärder för att klara av att ha ett fungerande operahus. Vi måste se långsiktigt på frågan och inom en 15årsperiod ,vilket borde vara realistiskt ha ett nytt operahus som sätter svenskt kulturliv på den europeiska ja gärna världskartan.
Titta gärna på www.riksdagen.se . Där finner du den på webbtv och den 15/12 2010.

Alliansens vagn skulle gå dåligt utan fyra hjul

En förutsättning för en fungerande Alliansregering är att den består av de fyra partier, som på olika sätt har bidragit till att vi brutit ett rött maktinnehav2006 och att det fortsatt med en borgerlig frihetspolitik efter 2010. Samtliga fyra partier bidrar med sina unika delar. Jag undrar hur till exempel Regeringens miljöpolitik hade sett ut utan Centerpartiets gröna profil, tradition och erfarenhet på området eller hur småföretagarnas hjärtefrågor hade tagits tillvara utan Maud Olofsson i Regeringen? Jag är inte heller säker på att integritetsfrågorna trots vad vissa debattörer säger hade hårdbevakats utan Centerpartiets och Folkpartiets liberala röster.Listan kan göras lång, men det som oroat mig den senaste tiden, som under fyra år har jobbat i Alliansens innersta kärna, är en bristande ödmjukhet när man hör vissa kommentarer. Förslag på partisammanslagningar från debattörer utanför berörda partier och kommentarer om att vissa partier inte behövs skadar Alliansen.

Nu gäller det att fortsätta att regera på ett framgångsrikt sätt. För att det skall lyckas krävs respekt för varandras kultur,profil och tradition.

Det fanns en tid då man trodde att folkpartiet skulle äta upp de andra borgerliga partierna sedan var det centerpartiets tur att vara det stora partiet därefter avlöst av moderaterna. För egen del har jag en viss erfarenhet av att på den lokala nivån leda det största partiet. Jag kan säga att med ca 31% av rösterna 1994 i Skövde så ställdes det särskilda krav på generositet och ödmjukhet mot de borgerliga kollegorna, som tillsammans hade13 mandat jämfört med våra 20. Detta ledarskap gäller oavsett man styr en kommun, ett landsting eller en nation.