tisdag 23 december 2008

GOD JUL!

2008 har varit ett år i upp- och nedgång. Samtidigt som Alliansens politik har medfört fler i arbete, satsningar på forskning och infrastruktur, bättre villkor för företagandet så har vi drabbats av en global finanskris. Stilmulanspolitik och insatser för att hjälpa fordonsindustrin har kommit högt på agendan. Men låt inte finas-och strukturkrisen förminska insikten om den andra stora krisen- klimatkrisen. Vi måste kunna arbeta med att möta flera problem samtidigt. Hoppas också att krisen kan leda till att vi blir bättre på att få fler att känna gemenskap. Visst känns det hemskt att vi i vårt rika land har människor som saknar tak över huvudet .
Jag är ändå optimist och tror att vi som så många gånger tidigare kan vända en negativ utveckling. Men det kommer att kräva både insikt, mod och omtanke.
Njut ändå av helgerna , för jag tror inte att det blir bättre av att vi deppar.
Tack alla fantastiska människor som jag har fått möta under det häråret. Direkt kommer Fontänhusen i Båstad, Sharafs hjältar i Göteborg och Vårdcentralen för hemlösa i Göteborg på näthinnan. Exemplen är fler.

God Jul och hopp om ett Gott Nytt 2009 - ett 2009med fler människor i gemenskap

torsdag 18 december 2008

Lärarna

Gunnar Ohrlander skriver en debattartikel i Aftonbladet. Så rätt han har- en skola är inte bättre än sina lärare. Han trycker på hur viktigt det är med en god lärarutbildning, utvärderingar och satsning på goda pedagoger.
Bra. Än en gång- stimulera de goda krafterna. Mer av utvärdering, individuell lönesättning och satsning på lärar-ochskolledarutbildning. Detta är vi skydiga våra ungdomar- det är dem skolan är till för. De har rätt att kräva en skola i världsklass.

onsdag 17 december 2008

(C) fortsätter debattera skolan

Igår hade vi ett direktsänt cafésamtal på webben med Ulrika Carlsson, riksdagsledamot, lärare och fd. kommunalråd; Magnus Andersson ordförande för Centerungdomarna och Josephine Bladh ordförande för SVEA- Sveriges Elevråd.

Det var ett led i den kraftsamling som Centerpartiet gör och kommer att göra på ungdomar och inte minst hur ungdomar har det i våra skolor.

Det behövs mer ramar och kramar i skolan. Med andra ord allt är inte en fråga om att inte ha på mobilerna i klassrummen eller att ta av kepsen. Det handlar också om undervisningens kvalitet, läraranas kompetens, duktiga rektorer och inte minst att kunna hitta en skolsköterska eller skolpsykolog. Vi kom också in på frågan om mer elevinflytande och självstyrande skolor . Elevers självklara rätt att överklaga sina betyg kom också upp.

Här kan du se filmen:

torsdag 11 december 2008

Fordonsindustrin

I Svdläser jag om Regeringens åtgärder för att stärka fordonsindustrin. Fordonsindustrin är viktig , inte bara för Västsverige utan för hela Sverige. Det är lätt att rycka på axlarna och tycka - får ni inte era bilar sålda får ni väl lägga ned. Ett sådant synsätt har inte Sverige råd med. Det handlar om en bransch, som bidragit och kan bidraga till en stark svensk ekonomi.Jag tycker att Regeringen med Maud i spetsen har agerat klokt i den här frågan. Man äventyrar inte skattepengar på att försöka äga och driva bilfabriker, som en del i panik har ropat efter. Istället har Maud och hennes medarbetare metodiskt arbetat med frågan utan att låta sig provoceras. Nu satsar man istället på långsiktigt utvecklingsarbete för att möta framtidens behov, något som GM och Ford borde gjort tidigare. Det är en ansvarsfull avvägning mellan olika behov.Det är lätt att sitta bredvid utan ansvar och kritisera, men den som har ansvar för att människor har jobb, att Sverige har ett näringsliv att leva av och samtidigt inte skall" kasta skattepengarna i sjön "är värd respekt.

tisdag 9 december 2008

Vad gör man med en exkommunist?

Lars Ohly värjer sig för att bli kallad kommunist. Det är ok. Men för mig är han ändå en exkommunist.
Vad skall han bli?
Nu får man väl se både Lars Ohly och övriga vänsterministrar in spe. För just det är vad de är: sina egna drömmars ministrar. Jag har funderat på hur det skulle det se ut med finansminsiter Ohly? Mannen som givit det nedcabbade utgiftstaket ett ansikte.
Näringsminister Ohly?Partiledaren för ett parti som har varit kommunistiskt och är socialistiskt och velat förstatliga näringslivet. Känn på den!
Utrikesminister Ohly? nej till EU, nej till solidariska fredsinsatser med svensk trupp, osv
Europaminister Ohly? .......
Socialminister Ohly? stopp för de valfrihetsreformer som nu har tagit fart inom omsorg och vård- åter till socialistiska former
Försvarsminister Ohly? skall v ha något försvar kvar?
Skolminister Ohly? åter till "flummskolan"
Infrastrukturminister? Kommer vägarna att få några pengar?
Ja listan kan säkert göras längre.

fredag 5 december 2008

Logiken och paniken

Har redan läst komentarer om stimulansåtgärderna i bland annat Aftonbladet ,DN,och Svd.Ena stunden ropas på mer pengar till stimulanspaket än nu lagda 8 mdr andra stunden talas om att staten skall gå in och mer eller mindre ta över fordonsindustrin. Var skall man få pengar till detta om man samtidigt lägger ut alla pengar på en gång i stimulanspaket. Är det logiskt? Vore det smart att ta alla pengar på en gång? För det första läggs pengar till stimulanser av ekonomin i budgeten för det andra kommer nu ytterligare dryga 8 miljarder. Sedan får framtiden visa om mer behöver göras. Oppositionen gör knappast någon nytta med sina reflexmässiga kommentarer utan skapar bara ytterligare oro bland redan oroade människor. Vad vi nu behöver är inte ett kortsiktigt partipolitiskt exploaterande av en internationell kris utan istället ansvarsfulla och genomtänkta åtgärder med siktet inställt på att mildra krisen och ha handlingsutrymme för fler insatser.
Men för allt i världen- låt inte paniken styra agerandet.

Regeringen gör storsatsning

Många är oroade över den globala ekonomiska kris, som drar över världen. Observera - detta är en global kris. Oppositionen försöker göra detta till en inrikespolitisk fråga. Det är inte förvånande. Sveriges goda statsfinanser är fortfarande en trygghet och är det som nu gör det möjligt för regeringen att agera för att dämpa effekterna av den globala krisen. Notera att budgeten för 2009 är en expansiv budget med sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt, enklare regler för företag, en särskild sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar, ytterligare jobbskatteavdrag, giganiska infrastruktur - och forskningssatsningar osv.
Idag lägger Regeringen ytterligare dryga 8 miljarder på bland annat ROT-avdrag, ännu mer i infrastruktursatsning, arbetsmarknadsåtgärder, yrkesvux, nystartsjobben mm
Socialister och miljöpartister kommer säkert att säga att detta är för lite, men notera då att budgeten redan innehåller åtgärder förutom detta. Och förresten när skulle oppositionen kunna erkänna att något Alliansen gör är bra?

tisdag 2 december 2008

Skandal i skolhälsovården

Läser idag i Svd om Hovsjöskolan i Södertälje. Skandalöst eftersatt skolhälsovård. Även om det inte ser likadant ut överallt så är det helt klart att elevhälsovården på många platser varit en budgetregulator. Jag sitter själv med i kommunfullmäktige i Göteborg. Jag kan intyga att det i vissa stadsdelar i Göteborg är så att eleverna inte träffar en skolsköterska mer än i bästa fall två av veckans fem skoldagar och ibland bara en dag. Tillgången till skolläkare är ett annat problem. Samtidigt ser vi att ungdomars hälsa är en fråga, som borde få mer uppmärksamhet. Jag är allvarligt bekymrad. För egen del har jag vid flera tillfällen lyft frågan i kommunfullmäktige, men det känns segt. VI BEHÖVER EN SERIÖS DEBATT OM UNGDOMARS HÄLSA: Det är detta som vi menar är en del av kramarna när vi talar om mer ramar och kramar i skolan. Ibland känner jag dåligt samvete för de år på 90-talet då jag var kommunalråd i Skövde. Det var under den tiden , som kommunerna kämpade med dålig ekonomi och bland annat försökte spara på bland annat detta. Dumt och kortsiktigt var det. Låt oss nu rätta till det som blev fel innan det är för sent.

måndag 1 december 2008

Visst skall man kunna överklaga betygen

I dagens Aftonbladet,Expressen och i Svd kan man läsa att centerpartiet vill ge elever möjlighet att överklaga betygen. Det är naturligtvis inte regel att man bara som allmänt missnöjd med ett betyg skall springa iväg och överklaga. Däremot finns det naturligtvis exempel på elever som känner sig subjektivt hanterade av sina lärare. Att ge dem chansen att få sina betyg prövade av en annan instans vore inte konstigt. Det skulle öka förtroendet för betygsystemet och skolan .De flesta lärare är självklart professionella i sin betygsättning, men detta stärker känslan av rättvisa och säkerhet. För att ytterligare undvika risken för särbehandling i skolan är vårt tidigare förslag om ökad skolledarnärvaro i klassrummen ett annat sätt. Det finns en alldeles för stor rädsla och skepsis så fort man tar upp möjligheter för elever att kunna påverka sin situation. Ta bara frågan om att elever skall kunna vara med och utvärdera undervisningen, som jag har skrivit om tidigare. Då blir reaktionen ofta stark.