fredag 9 oktober 2009

Obama får fredspriset

Grattis Mr President! Nu skall jag läsa motiveringen också.

Afghanistan vårt ansvar

Afgahistaninsatsen tas upp i en ledare i Expressen- "Vi måste stanna". Afghanistaninsatsen bygger på ett internationellt solidaritetsuppdrag. Afghanistans folk har lidit under talibanväldet med ett extremt förtryck av bland annat kvinnor. Dessa talibaner agerar aktivt för att kasta tillbaks landet till "stenåldern". Kan vi med gott samvete lämna detta land och dess folk i händerna på dessa krafter. Till detta kommer en extremt omfattande knarkhandel och hemvist för terrorism.
Visst kan vi lämna uppgiften åt andra att hantera, men har vi samvete till det. Uppdraget är alltannat än riskfritt .Trots det måste vi visa solidaritet och finnas med i en insats för återuppbyggnad av landet och där vårt uppdrag är återuppbyggnad och den militära insatsen är till för att skydda detta arbete.

Fullmäktige - integriteten och jag

Har nyss kommit hem från Göteborgs kommunfullmäktige. Mycket debatt om bland annat ny parkeringspolicy. Det verkar som om vänsterpartierna tror att man räddar klimatet med att minska parkeringsytorna i staden. Vår Alliansmodell är att satsa på miljöfordon och bygga infartsparkeringar och p-garage , men att ta bort boendeparkering på gatumark är naivt.
Min motion om integritetsskydd avslogs. Jag ville gå vidare med integritetsskyddsansvariga på alla kommunala förvaltningar och konsekvensanalyser utifrån ett integritetsperspektiv. Det som oroade mest var att förvaltningar och de andra partierna verkade så nöjda med det som är. Då om någonsin borde en varningsklocka ringa.
Jag har också lämnat in en interpellation om individuell lönesättning bland lärare och en motion om en översyn om man behöver så många kommunala bolag i Göteborg. Göteborg är en "kommunkapitalistisk högborg".

onsdag 7 oktober 2009

Utvärdering av lärare

Ett tag sedan jag bloggade. Kommer nu tillbaks till ett ämne , som jag har tagit upp tidigare. Utvärdering av lärare. Idag kan man höra i SRhttp://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3150952 och läsa i KvP om Malmöförsöken. Det är bra. Det har utfallit positivt, vilket leder till att det utvidgas. Jag har motionerat i våras om samma sak i Göteborg. Jag fick allt från positiva till negativa reaktioner. Jag kan fortfarande inte förstå varför man som elev inte skall kunna anses mogen att ge saklig kritik när vi får göra det i så många andra sammanhang. Det handlar om att behandla ungdomar med tilltro och respekt.