torsdag 30 april 2009

Utvärdering av lärare

I GP har man skrivit om min motion som jag skall lägga till fullmäktige i Göteborg. Den handlar om att elever skall kunna utvärdera sina lärare. Felaktigt kallas det för betyg, men det är en enkät. Inget konstigt med det. När jag lämnar in bilen på reparation så får jag en enkät om jag är nöjd med resultatet och bemötandet. När man föreslår samma sak när det gällerkanske den viktigaste uppgiften man kan få -att ge våra unga en god start i skolan- då väcks känslorna. En del tycker det är jättebra och andra pratar om mobbning av lärare och ondgör sig över barn och ungdomars förmåga att kunna ha en åsikt. En del vädrar verkligen sin syn på ungdomar så man blir mörkrädd. I ett fall hoppas jag inte det var en lärare som skrev även om man kunde befara det- där handlade det om att personen var beredd att bryta sin sekretess för att "hämnas" på att man skulle bli utvärderad. Oproffsigt i så fall.
Nog skall unga på 13 år kunna tränas i att ge saklig kritik. Nog är det väl intressant att få veta vad målgruppen- eleverna tycker om den undervisning som de får. Jag är utvecklingsoptimist och tror att saker kan bli bättre , jag tror också på individers vilja och förmåga att vilja bli bättre och på att ungdomar kan ta ansvar om man ger dem chansen. Utvärderingen skall ligga till grund för att kvalitetsutveckla .Givetvis kan seriösa resultat också vara ett av flera stöd i en rektors utvecklingssamtal med sina lärare. Sedan ligger det i professionalismen att kunna hantera resultatet.
Att undervisa och utveckla våra barn och ungdomar är ett av de största förtroenden man kan få .

tisdag 21 april 2009

Fler mobiler i skolan

För några dagar sedan kunde vi läsa ( Svd) om hur illa ställt det är med datorer i skolorna. Samtidigt som debatten under lång tid ofta har handlat om att elever har mobiler i klassrummen och hur detta skall förhindras har för lite tid lagts på diskussionen om hur vi använder ny teknik i skolan. I Falköpings kommun har man tydligen kommit långt i detta. Rätt använda mobiler, mp3 spelare, Ipod,Ihone osv kan bli pedagogiska verktyg istället för problem. Det är dags att se möjlighetena. Då blir datorbristen i många skolor också ett problem, som inte går att rycka på axlarna åt i en tid när vi vill göra vår skola till den bästa.
Detta är tankar som den grupp som jag har jobbat med (om den nya välfärdspolitiken) har lyft fram.

onsdag 8 april 2009

Inget samarbete med Sverigedemokraterna

Studio Ett, SR, intervjuar Alliansens partisekreterare om vi kan tänka oss att samarbeta efter valet 2010 med Sverigedemokraterna.. Jag sade i intervjun, vilket klipptes bort , att vi inte regerar eller bygger en regering på deras stöd. Sverigedemokraterna har inte samma människosyn och är inte ansvarsfulla. Detta har jag sagt tidigare i intervjuer och detta ligger fast.
Centerpartiet tänker inte anpassa sin politik till detta intoleranta och främlingsfientliga parti. Det är ett parti som dessutom är starkt populistiskt . Därför vore det allvarligt att ge ett sådant parti inflytande i en tid av finans -och klimatkris.
Vad gäller att i ett visst parlamentariskt läge samarbeta över blockgränsen svarade jag att vi går till val på att få fortsatt Alliansmajoritet och andra situationer är varje partis uppgift att bedöma då. Vi har ett regeringsalternativ och det är det som gäller. Andra resonemang är hypotetiska. Vår syn på sd är klar och tydlig. Tyvärr, tror jag att det är Sd som mest uppskattar den uppmärksamhet och den betydelse man tillmäter detta parti.

tisdag 7 april 2009

Patetiskt Östros

I Expressen kallar den förutsägbare Tomas Östros Alliansens satsning på kommuner och landsting hjärtlös. Samtidigt kan vi läsa att Konjunkturinstitut och SKL -kommunernas och landstigens företrädare verkar nöjda. Visst var det väntat av Östros som alltid har mer pengar till allt och som vanligt skall bjuda över och aldrig kan ge ett erkännande - men ordvalet är väl ändå patetiskt. Kanske kan Östros som finanspolitikens trollkarl fixa något? Men kom då inte med något av de vanliga tilläxthämmande vänsterförslagen!
Här satsas 17 miljarder på välfärdens kärna och då är det hjärtlöst. Vad blir nästa smakprov på den Östroska vokabulären?

BRA REGERINGEN!

I ett kärvt ekonomiskt läge prioriterar Regeringen mer pengar till kommuner och landsting. Detta går att läsa i DN idag. När jag har rest runt bland centerpartister så är detta en av de viktigaste frågor, som de tar upp. Den här prioriteringen av välfärdssektorn och en så likvärdig välfärd som möjligt oavsett var man bor i Sverige har varit särskilt viktigt för Centerpartiet. Vi är nu glada och nöjda att ca 17 mdr kronor kan läggas på kommuner och landsting. Det är välfärdens kärna som är viktigast. När det gäller Centerpartiet skall man aldrig behöva tveka på den punkten.

lördag 4 april 2009

Demoskop

Idag publiceras en opinionsmätning gjord av Demoskop. Den säger att Centerpartiet skulle ha tappat ca 2,5% och ligga under 4%spärren.
Jag är inte oroad.
Varför? 1. Vi vet av erfarenhet att Demoskop kan visa tvära kast. Vi har varit med om det förr. Detta kan bero på mätmetoden- man har bland annat ett mindre urval tillfrågade.
2.Även om jag kan önska det , men hur sannolikt är socialdemokraternas fall till 30%.? Hur sannolikt är det att C nästan halverats samtidigt som vi imars har fått mätningar från SIFO och Synnovate som visat på uppgångar och att Maud är högrankad i förtroendemätningar?

Jag tror inte heller att vi ser en tendens mot ett tvåpartisystem. Detta beror på att sedan 2006 ligger S och M i stort sett still på 2/3 av väljarkåren.
Mätningar kan vara intressanta, men skall tas för vad de är.Detta gäller oavsett det går upp eller ned.